WINDOW OF INSPIRATION


The community is much more than the sum of its members. Learning and creativity thrive in human interaction, other people’s ideas can spark interest and inspire us to be more creative. There is a great example of that – the recent project carried out by French artist Valérie Ronvel-Blaya.


She took inspiration from the tutorial published by the amazing Ginger Davis Allman, an artist and writer at The Blue Bottle Tree and Polymer Clay Love, and decided to boost her creativity by setting herself a some rules. It may seem paradoxical to boost your creativity by limiting yourself, but there is actually a good reason to do so.


We tend to cling to our own “box” of familiar techniques, designs, colours and forms. Setting certain restrictions can thus help us think and create outside the box. Valérie set out to create fourteen pairs of earrings, each with a different technique, in shades of blue using Ginger’s shape templates. She says that it was quite easy in the beginning but soon things got complicated because she felt the urge to go back to her own style. In her own words, the whole process was extremely exciting and beneficial to her. She brushed up some old techniques, employed other materials and tried new ways of assembling her jewellery. It also made her realize there is still a lot to learn and she was so excited by the whole project that she is planning to do it again.


The result of Valérie’s project is simply stunning and shows us how exploration, experimentation and play can take us to places where we would never be able to get if we stuck to what we already know and do well. It certainly takes courage to dive deep into the process of creating and the inevitable self-exploration but the results can be surprising in the best sense of the word. If you want to see all of Valérie’s blue earrings and get inspired by her idea, visit her website.


-


Komunita je mnohem víc než jen součet jejích členů. Vaší kreativitě rozhodně prospěje spolupráce a komunikace mezi lidmi, kdy nápady a myšlenky druhých mohou podnítit váš zájem a inspirovat vás k větší tvořivosti. Nedávný projekt francouzské umělkyně Valérie Ronvel-Blaya je toho skvělým důkazem.


Valérie se inspirovala tutoriálem od úžasné Ginger Davis Allman, umělkyně a autorky blogů The Blue Bottle Tree a Polymer Clay Love, a rozhodla se stanovit si určitá pravidla, aby podnítila svou tvořivost. Podněcovat kreativitu tím, že si stanovíte omezení se může zdát trochu paradoxní, ale existuje pro to dobrý důvod. My všichni máme tendenci lpět na naší vlastní „škatulce“ známých technik, konceptů, barev a tvarů. Pokud si tedy stanovíme jistá pravidla, pomůže nám to tvořit jinak než obvykle.


Valérie se rozhodla vytvořit čtrnáct párů náušnic, každý jinou technikou, všechny v odstínech modré a s použitím tvarových šablon od Ginger. Říká, že na začátku jí tvoření šlo velmi snadno, ale brzy se věci začaly komplikovat, protože cítila potřebu vracet se ke svému typickému stylu. Dle jejích vlastních slov byl pro ni celý proces velmi prospěšný. Oprášila staré techniky, použila různé další materiály a vyzkoušela si nové způsoby kompletování šperků. Také si díky projektu uvědomila, že se má stále co učit a celý projekt ji tak nadchnul, že jej chce brzy zopakovat.


Výsledek Valériina projektu je ohromující a ukazuje nám, jak nás zkoumání, experimentování a hra mohou dovést na místa, kam bychom se jinak nebyli schopni dostat, pokud bychom se drželi pouze toho, co už známe a dobře umíme. Ponořit se do procesu tvoření, a tím nevyhnutelně i zkoumání a objevování sebe sama, vyžaduje určitou dávku odvahy. Výsledky ovšem mohou být překvapující v nejlepším slova smyslu. Pokud chcete vidět všechny Valériiny modré náušnice a nechat se inspirovat jejím nápadem, navštivte její web.232 views