top of page

SURPRISING EFFECTS


One close look is enough to see that Barbara Nalepa works with polymer clay in a different way. Both the design and the surface finishes give you the impression that what you’re looking at is not made of clay. Barbara has been working with polymer for almost twenty years and she says that the material still surprises her. She is an autodidact but she mentions participating in workshops taught by leading polymer clay artists.


Her approach to the medium has changed from working exclusively with clay to combining it with other mediums, predominantly acryl- and oil-based paints and more recently also enamel.


Her jewellery is based on contrasts. The gentleness of clay and the harshness of silver provide her with enough plasticity to create the desired shapes. She adds that combining the controllability in materials like clay and silver with the unpredictability of enamel creates surprising effects.


Just like the materials she uses, her inspirational sources are also multiple. Nature has been a dominant source of inspiration in Barbara’s work. She draws on her Scandinavian heritage (she has been residing in Sweden since the 1980’s) and the colours come from her Polish roots. We really love how she integrates all this and more into her unique and easily recognisable style.


-


Stačí jeden pozorný pohled a uvidíte, že Barbara Nalepa pracuje s polymerem jinak. Jak design, tak povrchové efekty vytváří dojem, že to na co se díváte není vyrobeno z polymeru. Barbara pracuje s polymerem téměř dvacet let a říká, že ji toto médium stále překvapuje. Je z velké části samouk, ale zmiňuje, že se v posledních letech zúčastňuje také workshopů s významnými polymerovými umělci.


Její přístup k médiu se v průběhu let proměňoval. Nejdříve pracovala výhradně s polymerem, později jej však začala kombinovat s dalšími materiály, zejména s barvami na akrylové a olejová bázi a v poslední době také se smaltem. Její tvorba je založena na kontrastech. Jemnost polymeru a jakási tvrdost stříbra jí poskytují dostatečné možnosti k tomu, aby mohla vytvářet požadované tvary. Dodává, že kombinace snadné ovladatelnosti materiálů jako hmota a stříbro s nepředvídatelností smaltu vytváří překvapivé efekty.


Stejně jako materiály, které ve své tvorbě používá, také její zdroje inspirace jsou rozmanité. Hlavním zdrojem je pro Barbaru příroda. Čerpá ze svých skandinávského dědictví (od 80. let žije ve Švédsku) a její barevná paleta je zase inspirována jejími polskými kořeny. Moc se nám líbí, jak dokáže všechny tyto vlivy a zdroje integrovat do svého jedinečného a snadno rozpoznatelného stylu.


249 views
bottom of page