SENSE OF WONDER


When we were little children, we often wondered about how things work. Almost everything was a mystery back then and we had roughly a million question about everything. Most of us stop asking those questions when we grow up. Luckily for us, there are exceptions. For the American artist Layl McDill, making art helps her keep wondering. 


Her creations are fueled by the feeling of unknown and mystery. Her pieces take us by surprise, as Layl often takes everyday objects and places them in a setting where they apparently don’t fit. She works with metaphors and lets her audience figure out her motivations.


Layl’s objects are not ones to be examined hastily. There’s so much happening in her imaginary landscapes, objects, figures or animals and you need a lot of time and an eye keen on detail to take it all in.

Layl works primarily with polymer clay and her go-to technique is millefiori caning. If you aren’t familiar with this ancient technique that originated in glass making, you may wonder how she created the tiny images that cover every surface of her sculptures. Even to Dayl, who has been doing it for twenty years, it still seems amazing that she can create a tiny picture inside a chunk of clay. She also likes to incorporate found objects and her own colored pencil sketches. Her creative process often starts with a mysterious object found at a thrift store or a sketch. She uses these as a starting point on an artistic journey, whose outcome is yet to be known.

If you would like to experience the childhood wonderment again, visit Layl’s website, browse through her gallery and enjoy her colourful pieces. We can hardly imagine a more entertaining trip to wonderland.


-


Jako děti jsme se často podivovali nad tím, jak věci fungují. Skoro všechno bylo tenkrát záhadou a na všechno jsme měli asi tak milión otázek. Když jsme vyrostli, většina z nás se ptát přestala. Naštěstí pro nás všechny jsou tu však výjimky. Pro americkou umělkyni Layl McDill je umění způsobem, jak si dětskou zvědavost zachovat.


Její výtvory jsou inspirovány právě tajemstvím a pocitem neznáma. Její tvorba nás překvapuje, protože Layl často bere předměty denní potřeby a umisťuje je do prostředí, kam zjevně nepatří. Pracuje s metaforami a nechává své publikum, aby samo přišlo na to, proč je použila. Layliny objekty nepatří k těm, které by se daly prohlédnout rychle. V každé její imaginární krajině, sošce, figuře, či zvířeti se toho děje tolik, že potřebujete dost času a zájem o detail, abyste to vše zvládli pojmout.


Layl pracuje primárně s polymerovou hmotou a nejčastěji používá techniku skládání millefiori canů. Pokud s touto technikou, která má původ ve sklářství, nejste obeznámeni, můžete se divit tomu, jak na svých sochách vytvořila všechny ty miniaturní obrázky. Dokonce i pro Layl, která takto tvoří už dvacet let, je stále trochu neuvěřitelné, že dokáže vyrobit všechny ty drobné obrázky uvnitř hmoty. Ráda také ve své tvorbě využívá různých předmětů a svých vlastních barevných kreseb. Její kreativní proces často začíná skicou nebo nějakým záhadným kouskem nalezeným ve zlevněnce. Ty potom použije jako výchozí bod své tvůrčí cesty, jejíž výsledek není dopředu znám.


Pokud chcete znovu zažít onen úžas z dětství, navštivte Layliny webové stránky, projděte si galerii její tvorby a užijte si její pestrobarevná díla. Stěží si dovedeme představit zábavnější výlet do krajiny zázraků.


167 views