top of page

THE QUEEN OF MOKUME GANE


Julie Picarello is known for her work dedicated to mokume gane technique she is focusing on and which she brought to its perfection. She is absolutely the queen of this technique full of amazing shapes and colors. Julie is enjoying a life in the mountains of northern California, where she also has her own studio. As she says, every time she enters her studio, she feels grateful. Read a part of the interview with Julie, which you can find in the latest issue of the Polymer Week Magazine.

Julie, you are very popular in the polymer community for your mokume gane jewelry. How did it happen that this technique fascinated you so much?

I have watched exactly one polymer clay video in my life, and it happened to be Tory Hughes Mokume Gane. I only got half-way through the video before I had to jump up and try it. My head was overflowing with ideas! I’ve been able to build on Tory’s technique over the years, and I never get tired of trying new ways of imprinting clay. I will forever be grateful to Tory for her kindness to me and the creativity she inspired.


Do you still remember when you worked with the polymer clay for the first time?

Yes, I definitely do! My very good friend and I have taken art classes together for years as our birthday gifts to each other. We’ve done metalsmithing, enameling, glass blowing, glass fusing and lamp work, felting, bookmaking and more. In 2004 we decided to work with polymer, and it was instant love for me because there seemed to be no limit in the ways it could be used.


Your polymer art is often combined with metallic parts and components. Do you also create some of them yourself?

Combining metal with polymer is my greatest joy when designing jewelry, it is just so satisfying to merge the two mediums. I like to purchase sheet metal and punch out shapes that I can hammer and texture. I search hardware, hobby and welding stores for metal pieces that can be adapted for jewelry, and especially love to add tinted resin to them.


-


Julie Picarello je známá pro svou tvorbu věnované technice mokume gane, na kterou se zaměřuje a kterou také dotáhla k dokonalosti. Je jisto jistě královnou této techniky plné úžasných tvarů a barev. Julie si užívá si život v horách v severní Kalifornii, kde má také své polymerové studio a jak sama říká, pokaždé, když do něj vstoupí, cítí vděčnost. Přečtěte si část rozhovoru s Julií, který můžete najít v nejnovějším čísle časopisu Polymer Week Magazine.


Julie, ty jsi v polymerové komunitě velmi populární pro své šperky tvořené technikou mokume gane. Jak se to stalo, že právě tato technika tě natolik uchvátila?

V životě jsem se dívala jen na jedno jediné video o polymerové hmotě, a to o mokume gane od Tory Hughes. Dostala jsem se jen do poloviny, protože jsem tuto techniku musela okamžitě vyzkoušet. Měla jsem hlavu plnou nových nápadů! V průběhu let jsem na této Toryně technice stavěla dál a nikdy mě nepřestalo bavit zkoušení nových způsobů protlačení předmětů do hmoty. Jsem Tory navždy vděčná za její laskavost ke mně a také její kreativitě, kterou mne inspirovala.


Pamatuješ si ještě, kdy se ti polymer dostal do rukou úplně poprvé?

Ano, samozřejmě! S mojí velmi dobrou přítelkyní, s kterou jsem roky chodila na hodiny výtvarné výchovy, jsme si navzájem dávaly dárky. Zkoušely jsme kovářství, smaltování, foukání skla, vinutky, plstění, vázání knih a další. V roce 2004 jsme se rozhodly pracovat s polymerovou hmotou. Pro mě to byla okamžitá láska, protože se zdálo, že neexistují žádná omezení ve způsobu, jakým by hmota mohla být použita.


Polymer často kombinuješ také s metalickými částicemi a komponenty, vytváříš si také nějaké sama?

Kombinace kovu s polymerem je při navrhování šperků mou největší radostí. Sloučit tyto dvě média mi přináší velké uspokojení. Vždy si koupím kus plechu a vyrazím z něj tvary, které pak mohu

pomocí kladiva otexturovat. Hledám obchody s nářadím, hobby obchůdky a obchody se svářečským materiálem, kde kupuji kousky kovu, které mohou být přizpůsobeny šperkům, a obzvláště do nich miluji přidávat barevnou pryskyřici.
173 views
bottom of page