top of page

OUTLINE EFFECT


Olga Chernyshova totally impressed us with her huge necklace from polymer clay. This kind of organic stylish piece is made in outline effect with using the white clay and making its edges with black.


Olga is is a professional ceramic artist from Belarus. After getting her degree in fine arts, she moved to Asia and now she lives in South Korea. While experimenting with different materials, she has been continuously trying to figure out their relevance to certain forms. At first, she did not plan to work with polymer clay but gradually the area of her interests expanded and her perception evolved so she eventually decided to give polymer clay an honest try and surprisingly, in no time Olga became a huge fan of it.


-


Olga Chernyshova nás nadchla svým novým šperkem z polymerové hmoty. Obrovský náhrdelník v organickém a stylizovaném stylu vytvořila s obrysovým efektem, kdy použila bílou hmotu a hrany obtáhla černou.


Olga je profesionální umělecká keramička z Běloruska. Poté, co vystudovala umění se přestěhovala do Asie a nyní žije v Jižní Koreji. Za neustálého experimentování s různými materiály se snaží zjistit jejich významnost ve vztahu k určitým formám. Zpočátku s polymerem neměla v úmyslu pracovat, ale postupně se oblast jejích zájmů rozšířila a její vnímání se rozvinulo, takže se nakonec upřímně rozhodla dát polymerové hmotě šanci. Překvapivě se Olga v tu chvíli stala obrovským polymerovým fanouškem.
483 views
bottom of page