top of page

LANDSCAPE BROOCHES


The group of painters who came with the idea to capture the nature and benefit from its endless beauty first, were members of the Barbizon School in France in 19th century. They settled next to Barbizon village near Fontainebleau and focused mainly on landscape painting. The admiration and respect to this subject remained to the present day. One of those admirers is English artist Fiona Abel-Smith.


Fiona attended a workshop with Kathleen Dustin some time ago then took an inspiration from the workshop and from the nature and used it her own way. The result is unusual painted brooches created with several layers of paint and liquid polymer clay.In addition to polymer clay, Fiona also likes to create landscapes on large-format canvases using oil paints. Then she captures the landscape scenery in her polymer pieces, where can be seen her experiences in oil painting as Fiona can perfectly capture, in almost impressionist style, the reflection on the water or lights and shadows in the nature.


-


Jako první s nápadem zachycovat přírodu a těžit z její nekonečné krásy, přišli členové takzvané Barbizonské školy v devatenáctém století ve Francii. Tato skupina malířů, která se usadila nedaleko vesnice Barbizon poblíž Fontainebleau, se zaměřovala na krajinomalbu a obdiv a respekt k tomuto námětu vydržel umělcům dodnes. Stejně tak to je i v případě Fiony Abel-Smith z Velké Británie.


Fiona se před časem zúčastnila kurzu s Kathleen Dustin. Inspiraci z kurzu a přírody ovšem ve výsledku pojala po svém, a to tak, jak by to ve světě polymeru mělo být. Výsledkem jsou nevšední malované brože tvořené několika vrstvami barev a liquidů.

Kromě polymeru Fiona také ráda maluje krajiny na velkoformátová plátna za pomoci olejových barev.


Do jejích polymerových výrobků pak zachycuje krajinné scenérie, ve kterých lze spatřit její zkušenosti s malbou, jelikož dokáže dokonale zachytit s lehce impresionistickým pojetím odraz ve vodě, či světlo a stín v přírodě.


262 views
bottom of page