top of page

ART MEETS FUNCTION


When you are looking at the canes made by Alison Specht, it will probably not surprise you that she sometimes spends up to 30 hours on one cane. She fills those hours with observing and realising the tiniest of details, then reduces the original cane without compromising its intricacy and produces many more smaller versions for others to enjoy and adapt to their own creative ideas.


She is mostly inspired by animals and nature whether they are a realistic interpretation from a photograph, or a more light-hearted cartoon type approach. She also loves to make canes on request from customers who have a specific idea in mind for their own projects.


She adores the challenge of turning their concept into reality and the ultimate final excitable apprehension of the ‘first cut’ to reveal the finished labour of love.


Alison wanted to find her niche which would allow her to provide a functional edge to the canes she made. She loves designing products that are aesthetically pleasing as well as practical. A perfect example of this approach are the pencil cases that she designs, sews and embellishes with polymer elements.


A brief encounter turned into a fully-fledged love affair since Alison’s first touched polymer clay six years ago. The British artist is mostly self-taught, but she admits she was inspired by online tutorials and books from many incredibly talented artists. Through experimentation she found out that cane making was her thing. Over time, she had created so many canes that she needed an outlet for her work, so she started her own brand, Cordialiyours. Take some time to check out Alison’s social media and admire her beautiful, precise work.


-


Když se díváte na cany od Alison Specht, asi vás nepřekvapí, že někdy nad některými z nich stráví až 30 hodin, než je dokončí. Tyto hodiny jsou naplněny pečlivým pozorování a zpracováním i těch nejmenších detailů. Poté hotový cane zredukuje, aniž by musela obětovat pracně vytvořený složitý vzor. Vytvoří tak mnoho jeho zmenšených verzí, které si mohou ostatní užít a také je použít ve svých vlastních kreativních projektech.


Nejčastěji se inspiruje zvířaty a přírodou, které ztvárňuje buď realisticky na základě fotografie, nebo v lehčím, komiksovém stylu. Moc ráda také tvoří na přání svých zákazníků, kteří mají konkrétní představy a nápady. Zbožňuje výzvu, kterou ztvárnění těchto nápadů představuje, stejně jako napjaté očekávání při prvním rozkrojení canu, při kterém uvidí výsledek svého úsilí.


Alison se snažila najít svou kreativní niku, která by jí umožnila své cany nějak prakticky využít. S nadšením navrhuje výrobky, které jsou vizuálně příjemné a zároveň praktické. Skvělým příkladem tohoto přístupu jsou její pouzdra, která navrhuje, šije a poté zdobí polymerovými prvky.


Letmé setkání se změnilo ve vášnivý milostný vztah od doby, kdy se Alison před šesti lety poprvé dotkla polymeru. Britská umělkyně je z větší části samouk, ale přiznává, že se hodně inspirovala online tutoriály a knihami mnoha nesmírně talentovaných umělců. Diky experimentování přišla na to, že jí nejvíce vyhovuje právě technika skládání canů. Během času jich vyrobila tolik, že pro ně potřebovala najít nějaké odbytiště, proto založila svou vlastní značku, Cordialiyours. Udělejte si chvilku a pokochejte se Alisoninou tvorbou na jejích sociálních sítích.206 views