top of page

A NEVER-ENDING STORY
Everyone who has ever tried to make a kaleidoscope cane will probably agree that there are some tricky parts of the process. One of them is to choose the right colour combination to make your pattern stand out. The Dutch polymer clay artist Patricia Beuting says that selecting and combining colours and patterns is always a challenge for her. However, she adds that she loves the process because the results always pleasantly surprise her. And we have to say that her results are truly amazing.
Unlike some other artists who use kaleidoscope veneers to laminate various objects or create decorations, Patricia creates stunning necklaces, in which she skilfuly combines her kaleidoscope designs and other kinds of beads, often vintage. Her jewellery reveals inspiration by other colourful cultures, such as Indian, African or Eastern European.


Patricia follows in Wassily Kandinsky’s footsteps. The great Russian artist noted that the number of colors and shapes is infinite and so are their combinations. Patricia applies the same approach to polymer, saying that the material is inexhaustible and making canes is a never ending “story”, which she really enjoys.


-


Každý, kdo někdy zkusil vytvořit cane s kaleidoskopovým vzorem, bude patrně souhlasit s tím, že některé kroky procesu jeho tvorby jsou poněkud ošidné. Jedním z nich je například výběr vhodné barevné kombinace tak, aby vzor dostatečně vynikl. Holandská polymerová umělkyně Patricia Beuting říká, že výběr a kombinování barev a vzorů je pro ni vždy výzvou. Jedním dechem však dodává, že celý tvůrčí proces miluje, protože ji jeho výsledky vždy příjemně překvapí. A my musíme říct, že nás Patriciina tvorba baví.


Na rozdíl od jiných umělců, kteří kaleidoskopickými vzory pokrývají různé předměty, nebo z nich tvoří rozmanité dekorace, Patricia vytváří překrásné šperky, ve kterých dovedně kombinuje kaleidoskopické vzory s různými dalšími korálky, často ve vintage stylu. Její šperky odhalují inspiraci různými pestrobarevnými kulturami, jako například indickou, africkou či kulturou východní Evropy.


Patricia jde ve stopách Vasilije Kandinského, který prohlásil, že množství barev, tvarů a jejich kombinací, je nekonečné. Patricia stejným způsobem přistupuje k polymeru a říká, že možnosti tohoto materiálu jsou nevyčerpatelné. Tvorba canů je pro ni nekonečným příběhem, který si velice užívá.132 views