top of page

WILD INSPIRATIONWhen you’re looking at the wonderful sculptures by Anne-Marie Paradis, we have to marvel at her sculpting skills and imagination. She always manages to portray the character of her subjects perfectly.


The Canadian artist has been drawing ever since she was a child and she’d tried pretty much all the mediums she could, but never really connected with any of them. That was until she came across polymer clay in 2011. Since that moment she started working with the material and she hasn’t stopped since then.She started out sculpting her pets and favorite wild animals. She really wanted to bring human characters to life too but always felt intimidated with how complicated human anatomy was. Anne-Marie didn’t tackle this challenge until a few years later and she admits she glad she did. Now she’s comfortable sculpting anything from dogs and cats to humans and even monsters. She says that learning is all about the right mindset and you can always succeed if you’re determined.


We asked Anne-Marie to tell us a bit more about her creative process. She explains that every sculpture starts with a wire armature wrapped in aluminum foil, which acts as a skeleton to support the sculpture. After that she adds clay and loosely build the forms, like a sketch. Then comes the details and finishing touches. Once the piece is baked, she paints it with acrylic paints and soft pastels. The whole process is quite time-consuming. Depending on the size and complexity of the piece, she can spend anywhere between 8 to more than 30 hours on a project.


Through her art, the talented sculptor is hoping to capture and show what she loves most. Nature and animals were always a huge inspiration for her. Unlike some other artists, Anne-Marrie loves creating sculptures for others too. Commissions became a big part of her creative work and she’s always pleased to bring someone’s beloved pet or fictional character to life in a unique piece of art. Who wouldn't like to own one of Anne-Marie’s beautiful artworks?


-


Když se díváme na úžasné sochy od Anne-Marie Paradis, musíme jednoduše obdivovat její modelovací schopnosti a představivost. Vždy skvěle zachytí podstatu svých objektů. Tato kanadská umělkyně kreslí od dětských let a vyzkoušela asi všechna dostupná média, ale žádné jí nepřirostlo k srdci. To však platilo jen do doby, než se poprvé setkala s polymerovou hmotou v roce 2011. Od toho okamžiku začala s polymerem pracovat a zatím nepřestala.


Nejdřív modelovala svoje domácí mazlíčky a oblíbená divoká zvířata. Toužila ztvárnit i lidi, ale odrazovala ji složitost lidské anatomie. Proto se Anne-Marie neodvážila modelovat lidi dřív než před několika lety a nyní připouští, že je moc ráda, že se do toho pustila. V současnosti ji nedělá žádný problém vymodelovat cokoli od psů a koček, přes lidi až po různé příšery. Říká, že učení je hlavně o správném nastavení mysli a vždycky můžete uspět, pokud jste dostatečně odhodlaní.


Poprosili jsme Anne-Marie, aby nám řekla něco víc o svém tvůrčím procesu. Vysvětluje, že na začátku každé sochy je drátěná armatura obalená alobalem, která funguje jako opora figurky. Poté přidá hmotu a začne volně modelovat, podobně jako při skicování. Nakonec dotváří detaily a provádí finální úpravy. Po upečení sochy barví pomocí akrylových barev a suchých pastelů. Celý proces je velice zdlouhavý. V závislosti na velikosti a složitosti sochy stráví prací na jednom projektu mezi 8 a 30 i více hodinami.


Talentovaná sochařka doufá, že skrze svoji tvorbu zachytí a ukáže to, co nejvíc miluje. Příroda a zvířata byly vždy její obrovskou inspirací. Na rozdíl od jiných umělců, Anne-Marie moc ráda tvoří sochy i pro ostatní. Zakázky se staly velkou částí její tvůrčí práce a vždy s potěšením na přání svých zákazníků umělecky ztvární jejich mazlíčka nebo fiktivní postavu. Kdo by nechtěl vlastnit jednu z Anne-Mariiných nádherných děl?


127 views

Related Posts

See All