WEARABLE VITAMINS


The summer is gone for good this year and so are the days when you could just walk around your garden or the local farmer’s market and pick fresh fruit of your choice. But all is not lost – if you can’t eat fruit, you can still get your daily dose of vitamins in the form of jewellery. 


The Russian artist Irina Khlebnikova creates amazingly detailed and realistic earrings, necklaces and bracelets with yummy berries of all kinds. Irina makes sure that every single berry and each leaf in her richly adorned pieces is superbly crafted. Her sculpting skills are excellent, especially given the fact that she’s completely self-taught.


Irina started working with polymer clay in 2013, after a few years of knitting, sewing and modelling from white natural clay. When she saw unusual earrings on a friend, she inquired about the material. Then she bought a few blocks of clay in basic colours and started working with them. She liked the material straight away. However, there was very little information available at that time, so she started searching the internet to learn different modelling techniques and she hasn’t stopped yet.


She’s been modelling with polymer for seven years now and she says she can’t imagine her life without it anymore. She really appreciates the multifaceted character of the medium and all the possibilities it gives her. She looks for inspiration everywhere around her. Besides fruit, she likes to sculpt flowers and realistic animals.


-


Letošní léto je nenávratně pryč a s ním i dny, kdy jsme se mohli jen tak projít po zahradě či místním farmářském trhu a vybrat si ovoce podle chuti. Ale není vše ztraceno – když nemůžete ovoce jíst, můžete si denní dávku vitamínů dopřát ve formě šperků.


Ruská umělkyně Irina Khlebnikova tvoří neuvěřitelně detailní a realistické náušnice, náhrdelníky a náramky s chutným bobulovým ovocem všeho druhu. Irina si dává záležet na tom, aby každá kulička a lísteček na jejích bohatě zdobených špercích byly dokonale propracované. Její modelovací dovednosti jsou vynikající, zvláště pokud uvážíme, že Irina je samouk.


Irina začala s polymerem pracovat v roce 2013, poté co se již několik let věnovala pletení, šití a modelování z bílé přírodní hlíny. Když viděla na kamarádce neobvyklé náušnice, hned se jí ptala, z jakého jsou materiálu. Pak si koupila pár kostiček v základních barvách a začala s nimi pracovat. Materiál se jí okamžitě zalíbil. Dostupných informací ale bylo v té době velmi málo, tak začala prohledávat internet, aby se naučila různé techniky modelování a ještě nepřestala.


Z polymeru modeluje už sedm let a říká, že si bez toho svůj život už vůbec nedovede představit. Oceňuje mnohostrannost polymeru a úžasné možnosti, které jí toto médium poskytuje. Inspiraci hledá všude kolem sebe. Kromě ovoce modeluje také květiny a realistická zvířata.


93 views