TOGETHER


Cynthia Toops is probably best known for her micro mosaic pieces. Although she works with tiny elements, she can fit incredibly much content into her miniature canvases. Her works are complex, often with a narrative. Cynthia’s pieces do tell stories and her recent collaboration with her friend and metalsmith, Chuck Domitrovich, is not an exception.


The resulting pieces are not only exquisitely executed, they also express civic engagement. Cynthia explains that they were made around the election when they were thinking about which of the Democratic candidates to vote for. She felt troubled by the divisiveness and extreme attitudes she could witness around.


She believes that only if people unite, they can bring about much needed changes in the society, political or otherwise. And it is this belief that the two pieces represent.


Cynthia and Chuck’s works show us once again that – among other things – art is a powerful tool of expressing our viewpoints. It may be impartial or it may not. Who we are and what we believe is reflected in everything we do, art included. What we do as individuals matters in the whole society and Cynthia sets a great example.


-


Cynthia Toops je pravděpodobně nejznámější díky svým mikromozaikám. Přestože pracuje s miniaturními prvky, dokáže ve svých miniaturních plátnech obsáhnout opravdu mnoho. Její tvorba je komplexní a často má výrazně narativní charakter. Cynthiiny mozaiky opravdu vyprávějí příběhy a její nedávná spolupráci s přítelem, šperkařem Chuckem Domitrovichem, není žádnou výjimkou.


Výsledné mozaiky nejsou jen skvěle provedené, vyjadřují také občanskou angažovanost. Cynthia vysvětluje, že byly vyrobeny v čase amerických voleb v roce 2020, když přemýšleli, pro kterého demokratického kandidáta hlasovat. Cynthia se cítila znepokojená rozdělením společnosti a extrémními názory, které mohla pozorovat všude kolem. Věří, že pouze pokud se lidé spojí, mohou přinést tolik potřebné změny ve společnosti, ať už politické nebo jiné. A právě tyto dva společné výtvory její víru ztělesňují.


Tvorba Cynthie a Chucka nám znovu ukazuje, že umění je – mimo jiné – také mocným nástrojem k vyjadřování našich názorů. Může být nestranné, ale také nemusí. Kým a čím jsme se odráží ve všem, co děláme, umění nevyjímaje. Záleží na tom, co jako jednotlivci děláme pro celou společnost. A Cynthia je dobrým příkladem.143 views