SLIGHTLY BIZARRE STORIES


Christophe Gilland is a young, exceptionally talented artist who creates complex sculptures and drawings every bit as interesting as his own life story. He describes himself as an Irish-born, Czech-Canadian citizen of France. Having grown up in Orlando (Florida) and Vancouver, (British Columbia), he moved to Prague in 2009 in order to reconnect with his mother’s home country. Being born into a family of artists significantly shaped his future development as an artist.


He spent his childhood behind the scenes at Walt Disney World’s animation studios, which played a significant part in his early artistic influences.


The themes he has been exploring since range from fairy tales to science and alchemy: from childlike curiosities, monstrosities and humor to man’s relationship with nature, the archaic and the otherworldly. Christophe is self-taught, employing the use of ink, acrylic, watercolor techniques and more recently also polymer clay. He began sculpting with polymer clay in 2016. He admits that it was extremely refreshing to add a new dimension to his work and experiment with this new medium. Unlike drawing or painting you can view a sculpture from an endless number of angles, so you do not have to worry about creating an illusion of perspective in two dimensional work.


He has always spent a lot of time exploring nature and its many mysteries. Mushrooms are a frequent subject of his artwork. Christophe says that the mysterious nature of mushrooms provokes his imagination and makes him invent fantastical stories about them. He maintains that learning about their actual biological characteristics does not take away from their mystique, but adds to it. We invite you to spend some time with Christophe’s art, there is so much to explore and discover.


-


Christophe Gilland je mladý, velmi talentovaný umělec, který tvoří kresby a příběhy zrovna tak zajímavé, jako je jeho životní příběh. Sám sebe popisuje jako francouzského občana, který se narodil v Irsku do česko-kanadské rodiny. Vyrůstal v Orlandu na Floridě a Vancouveru v Britské Kolumbii a v roce 2009 se rozhodl přestěhovat do Prahy, aby více poznal rodnou zemi své matky. Christophe se narodil do rodiny umělců, což významným způsobem formovalo jeho umělecký vývoj a směřování. Velmi ho také ovlivnilo dětství strávené v zákulisí studia Walta Disneyho.


Témata, kterým se ve své tvorbě dlouhodobě věnuje pokrývají široké spektrum od pohádek, přes vědu až po alchymii, zkrátka všechno od kuriozit z dětství, podivností, obludností a humoru, až po vztah člověka k přírodě a nadpřirozeno. Christophe je samouk, nejčastěji ve své tvorbě používá inkousty, akryl a akvarel a nověji také polymerovou hmotu. Modelovat z polymeru začal v roce 2016. Připouští, že použití polymeru a experimentování s ním přineslo nový a osvěžující prvek do jeho tvorby. Na rozdíl od kresby nebo malby můžete sochu pozorovat z mnoha různých úhlů a nemusíte se trápit snahou o navození iluze perspektivy v dvojrozměrném díle.


Vždycky trávil hodně času objevováním přírody a jejích mnoha tajemství. Houby jsou častým objektem v jeho tvorbě. Christophe říká, že tajemná podstata hub dráždí jeho představivost a nutí ho vytvářet si o nich smyšlené příběhy. Tvrdí, že poznávání jejich skutečných biologických vlastností nikterak nesnižuje jejich tajemný charakter, spíše ho to ještě posiluje. Udělejte si čas a ponořte se do jeho tvorby, je co zkoumat a objevovat.162 views