SLICED BEAUTY


Although polymer clay art is still not very a widely spread artistic medium in Japan, we’ve already seen many impressive polymer artworks created by Japanese artists. Today we would like to introduce Mizue Muranatsu and her great mastery of millefiori technique to you.


And it was this technique that sparked Mizue’s interest in polymer clay when she attended an art event in 2009. A year later she started discovering the secrets of work with polymer clay with a Japanese teacher and since that time she’s been on the mission to increase the popularity of polymer clay in her country. Judged by her amazing caning skills, she is doing a really great job.


The complexity of her canes as well as the richness of her designs are the two main features that make her pieces stand out. And we shouldn’t forget about the beautiful colours and particularly pleasing colour combinations that Mizue employs in her polymer jewellery and decorative objects. All of that, as well as precise execution, contributes to great visual attractiveness of her artwork.


The Japanese artist started her own creative brand called Sozaiya – Full House. Mizue explains that ‘sozai’ means graphic design and ‘ya’ stands for shop in Japanese. She has been designing websites as a hobby and she actually discovered some similarities between web design and making millefiori canes, which inspired her brand name. Looking at her flawless pieces, we have to agree that they look as if they composed of pixels rather than polymer clay. If you’re curious to see more of her artwork, don’t forget to check out Mizue’s social media.


-


Přestože polymerová hmota v Japonsku stále ještě není příliš rozšířeným uměleckým médiem, viděli jsme už mnoho působivé polymerové tvorby pocházející z ateliérů japonských umělců. Dnes bychom vám chtěli přestavit Mizue Muranatsu a její mistrovské zvládnutí techniky millefiori v polymeru.


Byla to právě tato technika, která v Mizue probudila zájem o polymer, když v roce 2009 navštívila veletrh s uměním, na kterém se hmota předváděla. O rok později začala pod vedením japonského učitele objevovat taje práce s polymerem a od té doby se snaží přispívat ke zvýšení popularity polymeru ve své zemi. Můžeme-li soudit podle jejích úžasných canů, daří se jí to opravdu skvěle.


Složitost jejích canů a způsob, jakým je ve svých designech bohatě aplikuje, jsou hlavními důvody, proč její práce vyniká. Nesmíme však zapomenout ani na krásné barvy a jejich obzvláště příjemné kombinace, které Mizue ve svých špercích a dekorativních předmětech používá. To vše, stejně jako preciznost provedení, přispívá k tomu, že že její tvorba opravdu lahodí oku.


Japonská umělkyně založila vlastní značku s názvem Sozaiya – Full House. Mizue vysvětluje, že ‘sozai’ v japonštině znamená grafický design a ‘ya’ je výraz pro obchod. Ve volném čase pracuje také jako web designérka a zjistila, že mezi tvorbou grafiky pro webové stránky a skládáním millefiori canů existují určité podobnosti. Toto zjištění ji potom inspirovalo při vymýšlení jména pro její kreativní značku. Když se díváme na její bezchybné kousky, musíme souhlasit s tím, že vypadají spíše jako složené z pixelů než vytvořené z polymerové hmoty. Pokud jste zvědaví a chcete vidět více z její tvorby, nezapomeňte nakouknout na Mizuiny sociální sítě.273 views