SKIN DEEP IDOLSEach culture and period has its own standard of beauty. We live in the time when the media often offer us unrealistic images of the human body and many people suffer because they compare themselves with these unattainable ideals. This can frequently lead to developing mental and physical health issues.


The Colombian-born American sculptor Alejandro Segura, who is behind the brand Big Clay Stars, uses polymer clay to challenge beauty standards shown in the entertainment industry in order to help people get a healthier perspective on the issue.


Alejandro’s love for polymer started in his childhood. He says that several of his first memories are related to clay in some sort of way. While other kids his age spent most of their time watching TV or playing video games, he was completely thrilled about making his own toys out of clay. Art has always been a part of his life, although he put sculpting on a hiatus, he kept drawing and painting through his high school and college years back in Colombia.


He majored in Mechanical Engineering and he recalls that drawing and designing were among his favourite subjects. He first touched polymer clay only when he came to the United States in 2016. After that, he started to study and learn about anatomy and sculpting from every book and video available on the internet.


The artist admits that he likes pop culture and really enjoys TV shows, movies, and comics. At the same time, he believes that some actions need to be taken in order to relieve some of the constant pressure on people to have “perfect bodies”. He also believes that people deserve to feel related and represented by their heroes and their stories.


He hopes to keep spreading this message across the world through his art. So far his figures have been sold in Europe, North, and South America. Alejandro uses his social media as a means to share and promote his artwork. Feel free to check out his Instagram or Facebook account and enjoy his great sculpting skills and interesting ideas.


-


Každá kultura a období má svůj standard krásy. Žijeme v době, kdy nám média často nabízejí nerealistická zobrazení lidského těla a mnoho lidí trpí, protože se porovnávají s těmito nedosažitelnými ideály. To může často vést k rozvoji mentálních a fyzických potíží. V Kolumbii narozený americký sochař Alejandro Segura, který stojí za značkou Big Clay Stars, používá polymerovou hmotu k tomu, aby zpochybňoval standardy krásy, které jsou nám předkládány zábavním průmyslem, a tím pomohl lidem získat zdravější pohled na toto téma.


Alejandrova láska k polymeru začala už v dětství. Řekl nám, že několik jeho raných vzpomínek je nějakým způsobem spojeno právě s polymerovou hmotou. Zatímco jiné děti jeho věku trávily většinu času sledováním televize nebo hraním počítačových her, Alejandro si nadšeně vyráběl vlastní hračky z polymeru. Umění bylo vždy součástí jeho života a ačkoliv modelování na nějaký čas opustil během studií na střední a vysoké škole v Kolumbii, stále se věnoval kreslení a malování.


Vystudoval strojní inženýrství a vybavuje si, že k jeho nejoblíbenějším předmětům patřilo právě kreslení a design. Poprvé se jeho prsty dotkly polymerové hmoty až po příchodu do Spojených států v roce 2016. Poté začal studovat a učit se anatomii a modelování z každé dostupné knihy a z internetu.


Umělec sám připouští, že má rád pop kulturu a opravdu si užívá seriály, filmy a komiksy. Zároveň věří, že je potřeba učinit jisté kroky k tomu, aby se lidem ulevilo od neustálého tlaku, který je nutí mít „dokonalá těla“. Také věří, že si lidé zaslouží mít hrdiny, ke kterým se mohou vztáhout a kteří je reprezentují prostřednictvím svých příběhů.


Doufá, že toto svoje poselství bude moci šířit po celém světě prostřednictvím své tvorby. Zatím se jeho postavy dostaly do Evropy a Severní a Jižní Ameriky. Alejandro používá k propagaci svého umění svoje sociální sítě. Můžete navštívit jeho profil na Instagramu nebo Facebooku a užít si jeho skvělé sochařské dovednosti a zajímavé myšlenky.355 views