POLYMER IN WONDERLANDThere are no limits to creativity other than the boundaries of our own imagination. The art of Anna Kalintseva is a good example of this fact. Her work ranges from surreal to macabre. She combines fairy-tale characters, inspiration from literature, music, painting, architecture and nature with her own ideas. Welcome to her world!


Anna, who lives in Moscow, has been creative since her childhood. Whether she designed dresses for her dolls, drew, played music and took photographs, one thing has always been very important to her – she needed to feel the material with her hands.


For the past four years she has been working with polymer clay, creating mostly interior decorations and fairy-tale characters. She was looking for a medium that would allow her to materialize her imaginary world and polymer clay turned out to be the best choice.


The Russian artist says that she fell in love with polymer the moment she tried it, because it gives her incredible opportunities. She continues to improve her knowledge and skills while experimenting and spending many hours working with clay and paints, learning new techniques and materials. Anna admits that she has to work hard, but she immediately adds that working with clay is her meditation. She asserts that creativity helps people develop themselves and find new ways of self-expression. It can also expand your perception and you start looking at many things differently, with your eyes wide open.

Anna’s goal is to make art that arouses interest and admiration. In her work, she pays a lot of attention to tiny details that stimulate your imagination. Not sure? Visit Anna’s social media, explore her quirky and colourful fantasy world with all its inhabitants and see for yourself.


-


Kreativita nemá jiných hranic, než jsou hranice naší představivosti. Tvorba Anny Kalintsevy je toho dobrým příkladem. Její práce se pohybuje na škále od surreálného až po strašidelné. Kombinuje pohádkové postavy, inspiraci literaturou, hudbou, malířstvím, architekturou a přírodou se svými vlastními nápady. Vítejte v jejím světě!


Anna, která žije v Moskvě, je tvořivá už od dětství. Ať už navrhovala oblečky pro panenky, kreslila, hrála na hudební nástroje nebo fotila, jedna věc pro ni byla vždy důležitá – vždy si potřebovala materiál osahat rukama. Poslední čtyři roky se věnuje polymerové hmotě, z níž vyrábí zejména interiérové dekorace a pohádkové postavičky. Hledala médium, které by jí umožnilo zhmotnit její fantazijní svět a polymerová hmota se ukázala být tou nejlepší volbou.


Ruská umělkyně říká, že se do polymeru zamilovala hned, jakmile ho vyzkoušela, protože jí dává neuvěřitelné možnosti. Neustále zdokonaluje svoje znalosti a dovednosti, tráví hodiny a hodiny experimentováním a prací s hmotou a barvami, učí se používat nové techniky a materiály. Anna připouští, že tvrdě pracuje, zároveň však dodává, že práce s polymerem je pro ni meditací. Ujišťuje nás, že kreativita pomáhá lidem rozvíjet se a nacházet nové způsoby sebevyjádření. Také rozšiřuje vaše vnímání a vy se na věci díváte odlišně, s očima doširoka otevřenýma.


Anniným cílem je tvořit umění, které budí zájem a obdiv. Ve své práci se hodně věnuje malým detailům, které podněcují vaši fantazii. Nejste si jistí? Navštivte Anniny sociální média, probádejte její osobitý a pestrobarevný svět fantazie se všemi jeho obyvateli a přesvědčte se sami.
127 views