PLAYFUL INSPIRATION


Lynn Yuhr is a retired geologist who lives in Miami. She was already trained in enameling, metalsmithing and metal clays before she discovered polymer clay in 2008. She won an emerging artist award (wearable jewelry) at the last US-based synergy from IPCA in 2017 and became a member of Sculpey Design Team in 2019. She enjoys teaching throughout the US, which allows her to combine her two big loves – travelling and art. Lynn says she loves sharing and always learns so much when she teaches.


Her art is inspired by two things: the vivid colors of Miami and the thrill of exploring possibilities. This comes from her childhood growing up living on a boat and then becoming a field geologist investigating sinkholes.


These diverse experiences directly influenced her artistic life where she developed a playful yet distinctive style and a strong curiosity that propels her to follow the ‘what ifs’ and try new things.


Just like many other artists, Lynn took part in the 100Day Project. In her explorations for the project she used liquid clays like acrylic paint to create surface designed veneers and paired these veneers with a wire mesh grid from the hardware store. The inexpensive grid allowed her to experiment with abandon and the liquid clays are so versatile that ideas were endless.


Overcoming obstacles in the construction of a project is her favorite part of the creative process. If you’re looking for inspiration, check out Lynn’s past and current work on her studio blog, Flying Squirrel Studio, as well as Instagram.


-


Lynn Yuhr je geoložka v důchodu, která žije v Miami. Předtím než v roce 2018 objevila polymerovou hmotu, měla už zkušenosti s prací se smalty, zpracováním kovu a modelovacími kovy. V roce 2017 obdržela za svoje šperky cenu asociace IPCA v kategorii začínajících umělců a v roce 2019 se stala členkou kreativního týmu Sculpey. Velice ráda také učí, což jí umožňuje spojit její dvě velké lásky – cestování a tvorbu. Lynn říká, že ráda učí také proto, že se přitom vždy sama něco nového naučí.


Její tvorba je inspirována zejména dvěma věcmi: zářivými barvami Miami a vzrušením z možností, které jí tvorba přináší. Hodně čerpá také z dobrodružného dětství na lodi a ze svého původního povolání geoložky, kdy zkoumala závrty. Její různorodé životní zkušenosti se promítly do jejího života umělkyně a umožnily jí vyvinout si vlastní hravý styl a silnou zvědavost, která ji neustále pohání vpřed a nutí ji zkoušet nové věci.


Jako mnoho jiných umělců, i Lynn se zúčastnila kreativní výzvy The 100Day Project. V rámci projektu tvořila s tekutými polymery, které používala podobně jako akrylové barvy. Vytvářela vzory, které potom zkombinovala z kovovými mřížkami z železářství. Levné mřížky jí umožnily experimentovat s lehkostí a tekutý polymer jí svou všestranností nabízel nekonečné množství různých nápadů.


Překonávání překážek při práci na daném projektu je její nejoblíbenější část kreativního procesu. Pokud hledáte inspiraci, koukněte na Lynninu tvorbu na jejím blogu, který najdete pod názvem Flying Squirrel Studio, a také na Instagramu.
174 views