top of page

MINIMALISM IN POLYMER


"Removing all insignificant parts allow the viewer to perceive the essential and important components of the work intensively," says the definition of minimalism.


But bringing the minimalism into polymer clay art is not that easy how it looks. Lucy Struncova worked on this pendant for a whole week. In her mind, and with her hands. And then, when she put away all not essential parts, it all began to make sense .


"I really like trying to keep all parts in very clean form and play with the shine, texture and do no mistake which can't be cover in this minimalist style," she says. What about you? Are you a fan of the minimalism style?


The tutorial for this necklace will be published in upcoming issue of the UK magazine Making Jewellery and its special edition about the polymer clay.


-


"Odstranění všeho nepodstatného umožňuje divákovi intenzivně vnímat základní a důležité složky díla," říká definice minimalismu.


Přenést minimalismus do polymeru je ve skutečnosti těžší, než se zdá. Na tomto šperku Lucy Štruncová pracovala týden. V hlavě, i rukama. A teprve poté, když šlo všechno nepodstatné pryč, to celé začalo dávat smysl. "Ze všeho nejvíce mě baví snažit se udržet všechny části v co nejčistší formě. Hrát si s leskem, texturou a přitom neudělat jedinou chybu. Ta totiž v minimalismu zakrýt nejde," říká. A co vy? Jste fanouškem minimalismu?


Návod na tento šperk najdete v následujícím čísle britského časopisu Making Jewellery a jeho speciální edici o polymerových hmotách.479 views
bottom of page