POLYMER WITH METAL CLAY


Dawn Brooks Stubitsch enjoys the marriage of polymer clay and metal clay and the fact that they work so well together. Her background is in sculpture so her jewelry reflects that in the priority of space and layers to color and pattern. Some patterns or shapes may only be visible from the side or if you peek around another shape. In most of her designs the center and main element represents a person and the surrounding elements, shapes and color hint at a story or song, reflect an emotion or create an energy that she hopes each person can make their own.  And we like it!
-


Dawn Brooks Stubitsch hojně využívá kombinaci polymerové hmoty a modelovacích kovů, které spolu velmi dobře fungují. Jelikož vychází ze sochařství, dává přednost prostorovosti a vrstvení před barvami a vzory, čímž vytváří efekty vyzývající ke zkoumání. Některé vzory nebo tvary jsou patrné pouze z určitého úhlu pohledu. Ve většině svých projektů jsou ústředním tématem osoby a prvky v pozadí, tvary a barvy, odkazují k příběhu nebo písničce, zachycují emoci, nebo vytvářejí energii, kterou si může každý interpretovat po svém. A to nás baví!


229 views