MOSAIC WALL ART


The versatility of polymer clay is amazing as demonstrated by Carol Weldele Schrick’s mosaic wall art. We love the alternating of textures, well-balanced colour palettes and compositions of her nature-inspired pieces.


At first, Carol worked with glass but then she discovered polymer clay several years ago and she says she really appreciates the artistic freedom the medium gives her in creating her own tiles. She started discovering the possibilities of polymer and it soon turned into her passion. She didn’t stop using glass completely, however, she still occasionally combines it with polymer to create particular effects. Carol’s day job is to make children’s clothes with personalized machine embroidery on them, so it’s no wonder she has a keen eye for detail.


Trying to explore all the details of her mosaics is almost like meditation. Just breathe and let your eyes wander…


-


Všestrannost polymeru je úžasná, jak názorně ukazují nástěnné mozaiky od Carol Weldele Schrick. Moc se nám líbí střídání textur, barevně vyvážené palety a kompozice jejích polymerových obrazů inspirovaných přírodou.


Carol nejdříve pracovala se sklem, ale před několika lety objevila polymer a říká, že na něm oceňuje zejména uměleckou svobodu, kterou jí toto médium poskytuje při tvorbě mozaikových kachliček. Začala postupně zkoumat možnosti hmoty, až se z polymerového tvoření stala naprostá vášeň. Na sklo však úplně nezanevřela, i dnes jej příležitostně kombinuje s polymerem, aby dosáhla zamýšleného efektu. Jejím hlavním zaměstnáním je vyrábění dětského oblečení, na které strojem vyšívá motivy dle přání zákazníků. Není tedy divu, že má cit pro detail.


Když se snažíte prozkoumat každičký detail jejích obrazů, je to téměř jako meditace. Prostě jen dýchejte a nechte svoje oči volně klouzat po jednotlivých částech Caroliných obrazů...


191 views