top of page

INCONSPICUOUS CREATURES


Sculpting in polymer clay is growing more and more popular and it’s no wonder. The properties of the medium are excellent for this technique and there are so many different possibilities. We’ve seen, for example, realistic sculptures, food miniatures, fantasy figures, real and imaginary animals and monsters in a myriad of styles.


The Ukrainian sculptor Olga Vyshnyvetska is no newbie on our blog. Olga, who you may know under her brand name Mr. Space Lobster, has already proved that her sculpting skills are superb and her imagination is boundless. Her complex creations are informed by Olga’s love of nature and wildlife.


She uses polymer and other materials to create amazingly colourful fantasy characters that also have very interesting origin stories. Stories actually play a major role in her artwork. She usually searches for a story or a character in all the strange places. In the world full of superheroes, the artist often wants to show some interest in the whimsical and inconspicuous. That was basically her inspiration for the creatures we’re showing you today – Olga wanted someone to appreciate the quirkiness of these creature with all their strangeness, folly, melancholy, and vulnerability.


Knowing Olga’s qualities, we asked her to contribute a tutorial to this year’s last issue of Polymer Week and we were really excited when she accepted. We were even more excited when we first saw her finished project for the magazine and we very much hope that you will be too. The latest issue of the magazine with Olga’s tutorial is already available in our e-shop.


-


Modelování z polymeru je stále populárnější a není divu. Vlastnosti tohoto média jsou pro tuto techniku ideální a nabízí se tolik různých možností. Už jsme viděli například realistické sochařství, miniatury jídla, fantazijní postavy, skutečná i imaginární zvířata, příšery a to vše v mnoha různých stylech.


Ukrajinská sochařka Olga Vyshnyvetska není na našem blogu žádným nováčkem. Olga, kterou můžete znát pod její značkou Mr. Space Lobster, už nám ukázala, že její modelovací dovednosti jsou skvělé a její představivost je bez hranic. Její komplexní tvorba je prodchnuta její láskou k divoké přírodě a zvířatům. Používá polymer a další materiály k tvorbě neuvěřitelně barvitých fantazijních postav, které mají také zajímavý příběh.


V tvorbě Olgy příběhy hrají zcela zásadní roli tvorbě. Obvykle je hledá na těch nejpodivnějších místech. Ve světě plném superhrdinů se často snaží přitáhnout zájem k hrdinům lehce ztřeštěným, nebo dokonce úplně nenápadným. Tato snaha byla také inspirací pro bytůstky, které vám představujeme dnes – Olga chtěla, aby někdo ocenil podivnost těchto stvoření, jejich pošetilost, melancholičnost a zranitelnost.


Protože známe Olžiny kvality, rozhodli jsme se ji poprosit, aby přispěla do nejnovějšího čísla časopisu a moc nás potěšilo, když naši nabídku přijala. Byli jsme pak nadšení ještě víc, když jsme poprvé uviděli její hotový projekt a moc doufáme, že budete stejně tak nadšení i vy. Nejnovější číslo časopisu s jejím návodem jej již k dostání v našem e-shopu.


117 views