HER BLOSSOMING SOUL


These mugs, plates and bowls blossoming with flowers in beautiful colour combinations are the work of Nadia Shabrand, who runs her own brand Lilirosegallery. Nadia has a master’s degree in business administration, but when she discovered polymer clay, she knew that working with it was all she wanted to do.


Nadia, who was born in Iran, has been creative since her childhood. As a child, she tried many different mediums and techniques such as needlepoint and painting. After graduating she had more time to finally pursue her interests, so she started painting again. She discovered polymer on Instagram and was instantly hooked.


She felt so attracted to it that she bought all the necessary tools and started to work. Her first piece was – perhaps quite surprisingly – a snowman doll. After she finished it, she experienced great feelings – her soul loved it.


The young artist was so fascinated by working with clay that she sometimes spent twelve hours without interruption making a doll. At first she drew inspiration from Russian artists, but gradually she dared to use her own ideas more and more often. She tries to introduce a special collection every two or three months. Each collection is inspired by a theme, for example seasons, colors, nostalgic cartoons and, of course, the ideas of her fans.


We love Nadia‘s clean, precise work, sense of colours and the positive vibes that we can feel in her work. We’re looking forward to see what she comes up with next.


-


Tyto hrníčky, talíře a misky plné květin v nádherných barevných kombinacích jsou dílem Nadii Shabrand, která provozuje značku Lilirosegallery. Nadia sice vystudovala ekonomii a řízení podniků, ale když objevila polymerovou hmotu, hned věděla, že se nechce věnovat ničemu jinému než tvoření.


Nadia, která se narodila v Íránu, tvoří od dětství. Jako dítě si vyzkoušela množství různých technik a materiálů jako třeba vyšívání a malbu. Po dokončení studií měla konečně čas se věnovat svým koníčkům, proto začala zase malovat. Polymer objevila na Instagramu a okamžitě ji zaujal. Tak moc ji přitahoval, že si okamžitě pořídila všechny potřebné nástroje a začala pracovat. Jejím prvním výtvorem byl – možná docela překvapivě – sněhulák. Když jej dokončila, cítila se naprosto skvěle – její duše si tuto zkušenost zamilovala.


Mladá umělkyně byla tak fascinovaná prací s hmotou, že občas trávila tvorbou i dvanáct hodin v kuse. Nejdříve čerpala inspiraci v díle ruských umělců, ale postupně se stále častěji osmělovala a používala své vlastní nápady. Každé dva až tři měsíce se snaží uvést novou speciální kolekci svých výrobků. Každá z nich má svoje téma inspirované například ročními obdobími, barvami, starými animovanými filmy a samozřejmě také nápady jejích fanoušků.


Moc se nám líbí Nadina čistá a precizní práce, stejně jako pozitivní energie, kterou z její tvorby cítíme. Těšíme se na to, s čím přijde příště.147 views