top of page

FLOATING ART


Whimsical, comical, surprising and surreal. These are just some of the words that come to your mind when you’re looking at the incredible pieces by Miloš Samardžic of Tramps & Glams. His art is clearly inspired by his love of movies, music, old-fashioned circus and dreams. He also admits that he has a soft spot for outlaws and outsiders.


The surrealistic and cubist features in his work come from his admiration for both movements as well as his need to deconstruct reality and turn it into something new and unexpected.Miloš discovered polymer clay about ten years ago. Initially, the Serbian artist experimented with the medium and tried different techniques including caning and mokume gane. This, however, was not fully satisfying, he needed a more personal approach. Something that would reflect his other interests such as movies and literature. He started rendering portraits in polymer clay. At the same time, he kept exploring various techniques such as image transferring and using different found objects, like stones and wood, to make his own textures.


Several years ago, Miloš put his art on hold but he confessed to us that he misses working with polymer very much and he already ordered some supplies. Despite the lack of time, he’s determined to resume his artistic endeavours and come up with some new pieces. When he does, we will definitely let you know.


-


Hravé, zábavné, překvapivé a fantaskní. To jsou jen některé z výrazů, které člověka napadnou, když se dívá na neuvěřitelné kousky Miloše Samardžice tvořícího pod značkou Tramps & Glams. Jeho tvorba je zřetelně inspirovaná láskou k filmům, hudbě, klasickému cirkusu a snění. Přiznává taky, že má slabost pro psance a outsidery. Surrealistické a kubistické prvky v jeho tvorbě pochází z obdivu k oběma uměleckým směrům a také z touhy rozkládat realitu a přetvářet ji v něco nového a nečekaného.


Miloš objevil polymerovou hmotu asi před deseti lety. Nejprve tento srbský umělec pouze experimentoval, objevoval možnosti hmoty a zkoušel různé techniky včetně skládání canů a mokume gane. To ho však zcela neuspokojovalo, potřeboval najít osobnější přístup k tvorbě. Něco, co by odráželo jeho další záliby jako filmy a literaturu. Tehdy začal tvořit z polymerové hmoty portréty. Zároveň pokračoval ve zkoumání různých dalších technik, např. techniku transferu, a používal i rozmanité přírodní předměty, jako kameny a dřevo, k vytváření vlastních textur.


Před několika lety se Miloš rozhodl svou uměleckou činnost pozastavit, ale svěřil se nám, že mu tvoření z polymeru chybí natolik, že už si dokonce objednal nějakou novou hmotu a potřeby. I přes nedostatek času je rozhodnutý se zase začít věnovat tvoření a brzy přijít s nějakými novými díly. Až se mu to podaří, určitě vás o tom budeme informovat.


225 views