top of page

EVOLVING CHARACTERS


There is something truly special about Samantha White’s sculptures. The characters she creates give off a very unusual energy – it’s a mixture of fear, sadness, craziness and nostalgia, and maybe something else, too. If you look at them long enough, you might even guess what they think and how they feel.


Samantha says she has always wanted to be an artist and started making art very early on. As a kid, she never misbehaved, it was always her creative mess in the living room that got her in trouble. And in her childhood she also found lots of inspiration for her later artistic endeavours. She watched a lot of Rankin Bass movies growing up.


She loved that the characters where real, 3D objects, existing in real space and time. Most of her sculptures now are characters she imagines in a stop motion movie. She tries to make the characters seem like they are paused mid-thought.


The American artist has some formal training in art but none in sculpture. She started sculpting years ago with polymer clay mostly because it was the only clay she knew of that she could cure without a kiln. She used some Sculpey Original she had on hand for the initial sculpting experiments. As she kept improving her understanding of the material and its properties, her works became more detailed. She made more and more marionettes which led to art dolls, which eventually led to stop-motion animation inspired characters.


In order to help her decide on the final look of the characters, she sometimes makes up stories about her sculptures while working on them. The characters born through such a process are always her favorite pieces. Samantha mentions that having fun during the creative process is an important factor for her. And so is constant evolution of her art. She’s currently continuing sculpting new characters while teaching herself to mold and cast maquettes with the goal of selling resin collectibles in 2021. We’re keeping our fingers crossed for her latest project. Meanwhile you can check out her social media or support her on Patreon.


-


Na soškách Samanty White je něco opravdu zvláštního. Její postavy vyzařují velmi neobvyklou energii – je to směsice strachu, smutku, bláznivosti a nostalgie, a možná ještě něčeho dalšího. Když se na ně díváte dostatečně dlouho, možná se vám dokonce podaří uhodnout, na co myslí a co cítí.


Samantha říká, že umělkyní se chtěla stát odmalička a tvořit začala už jako malá. Jako dítě nikdy nezlobila, do problémů se vždy dostala pouze kvůli kreativnímu nepořádku, který po ní zůstával v obývacím pokoji. V dětství také nalezla inspiraci pro svou pozdější tvorbu. Sledovala hodně animovaných filmů z produkce společnosti Rankin Bass, které byly vytvářeny technikou fázové animace. Fascinovalo ji, že postavičky z těchto filmů byly trojrozměrné, existující ve skutečném prostoru a čase. Většina postav, které nyní tvoří, připomíná právě figurky z filmů vytvořených fázovou animací. Vždy se snaží, aby její sošky vypadaly jako by byly zachycené uprostřed přemýšlení.


Americká umělkyně má sice formální umělecké vzdělání, nikoli však v oboru sochařství. Před lety začala pracovat s polymerem zejména proto, že to byla jediná jí známá hmota, která se dala vytvrdit doma pečením bez použití pece. Zpočátku experimentovala s hmotou Sculpey Original, kterou měla doma po ruce. Jak se její znalosti hmoty a jejích vlastností postupně zlepšovaly, její práce začala být stále detailnější. Vytvářela čím dál víc marionet, od kterých byl už jen krůček k uměleckým panenkám, které se nakonec vyvinuly do podoby postav z již zmíněných filmů.


Aby se jí lépe rozhodovalo o výsledném vzhledu sošek, vymýšlí si někdy v průběhu tvůrčího procesu celou řadu příběhů, ve kterých daná postava hraje hlavní roli. Sochy, které vzniknou tímto způsobem pak patří k jejím nejoblíbenějším. Samantha zmiňuje fakt, že je pro ni velice důležité, aby si celý proces tvorby náležitě užila. A nemenší důležitost připisuje tomu, aby se neustále vyvíjela a posouvala dopředu. V současnosti vytváří další a další postavičky a současně se učí vyrábět formy a odlévat figurky z pryskyřice. Má totiž v plánu v roce 2021 prodávat sběratelské figurky z pryskyřice, odlévané podle jejích originálních výtvorů, a my jí držíme palce, aby projekt zdárně rozjela. Zatím můžete nakouknout na Samanthiny účty na sociálních sítích, nebo ji podpořit na Patreonu.


207 views