DETAILS MATTER


The striking colour combination and dynamic character of the notebook cover created by Andreea Corpodean from Romania will certainly catch your eye. Andreea’s love of freedom and nature is embodied in the freely moving bird and natural gemstones complement the composition perfectly.


Andreea has always been into art, even as a kid, and she’s tried many different mediums. It was polymer clay, however, that stole her heart. She admits that her interest in polymer was sparked by Aniko Kolesnikova’s Mandarin Duck and it was “love at first creation”.One year later, in 2017, Andreea launched her own brand, Wildflower. Her art is inspired by what she considers the best part of this world – nature, and she merges it with the universe inside her mind and soul. For Andreea, working with polymer clay has become a way of escaping reality and even a sort of therapeutic process of dealing with negative emotions.


She never plans her creations in advance, she simply starts working and inspiration comes along the way. She keeps falling in love with colours and her pieces are more and more colourful. For her, one of the most important aspects of her art is detail because she believes that small things matter and have the power to make a big difference. And indeed, lots of small details in her works add up to make her creations stand out.


-


Výrazná kombinace barev a dynamický charakter deníku ozdobeného polymerem od Andreei Corpodean z Rumunska zaručeně upoutají vaši pozornost. Adreeina láska ke svobodě a k přírodě je vtělená do volně se pohybujícího ptáčka a přírodní kameny skvěle doplňují celou kompozici.


Andreea se zajímala o umění už jako malá a vyzkoušela mnoho různých technik a médií. Byl to však polymer, který si nakonec získal její srdce. Andreea přiznává, že její zájem o polymerovou hmotu zažehla Aniko Kolesniková a její značka Mandarin Duck. A prý to byla láska „na první tvoření“. O rok později už Andreea založila svou vlastní značku, Wildflower. Její tvorba je inspirována tím, co považuje za nejlepší část našeho světa – přírodou, a tuto inspiraci kombinuje s fantazijní inspirací přicházející z jejího nitra. Práce s polymerem je pro Andreeu také způsobem, jak uniknout z reality a tak trochu i terapeutickým procesem, s jehož pomocí zpracovává negativní emoce.


Podobu svých výrobků nikdy neplánuje dopředu, prostě jen začne tvořit a inspirace přichází postupně. Čím dál víc se zamilovává do barev a její výtvory jsou stále barevnější. Nejdůležitějším aspektem tvorby je však pro ni práce s detailem. Věří totiž, že na maličkostech záleží, protože mají sílu měnit velké věci. A skutečně, mnoho drobných detailů dává její tvorbě vyniknout.276 views