CORSAGES INSPIRATION


Corliss Rose, together with her husband John, run 2Roses studio located in Southern California. Corliss is the daughter of a florist and spent her beginning career years as floral designer. Her exposure to all things botanical and exotic from a very early age has had a profound and lasting impact on the artistic direction she has taken. Plants, fossils, sea life and organic forms of all types are frequent subject matter.


In her recent series, “Corsages,” Corliss interprets floral forms through abstraction and the medium of polymer clay. While polymer clay lends itself to mimicking representational natural forms and surfaces, she has chosen to explore the opposite direction.


The intent is to release polymer clay from its expected representational result. The name for the series, “Corsages” is an acknowledgement of the multiple thousands of corsages that she has made as a floral designer and the inspiration they continue to provide to drive her creative process into the future.


If you‘re looking for an extra portion of inspiration, follow Corliss’s Facebook account. Every Monday she shares her “Weekly Creative Shot in the Arm”, the creations of interesting artists who work with different media.


-


Corliss Rose provozuje spolu s manželem Johnem na jihu Kalifornie ateliér s přiléhavým názvem 2Roses. Corliss je dcerou floristy a na začátku své kariéry sama pracovala jako floristka. Práce s často exotickou flórou a láska k botanice měla silný vliv na její umělecký vývoj. Rostliny, fosílie a organické formy všeho druhu se velice často stávají námětem její tvorby.


V její nejnovější kolekci, “Corsages”, Corliss interpretuje květinové formy s pomocí abstrakce a polymerové hmoty. Zatímco polymer často velice věrně napodobuje přírodní formy a povrchy, Corliss se rozhodla vydat opačným směrem. Jejím záměrem bylo dovolit hmotě oprostit se od tohoto předvídatelného věrného ztvárnění. Název kolekce je poctou mnoha tisícům korsáží, které jako floristka vyrobila a které ji i nadále inspirují a posouvají její tvorbu vpřed.


Pokud hledáte extra dávku inspirace, sledujte její profil na Facebooku. Každé pondělí tam sdílí svou „kreativní injekci“ (“Weekly Creative Shot in the Arm”), tedy práce zajímavých umělců pracujících s různými médii.


145 views