ANIMAL PERSONALITIES


The raw punk style of sculptures by the Swedish sculptor Kristian Saapunki immediately caught our eye. Kristian depicts animals using all kinds of material, including polymer clay. He works with the medium in quite an unusual way, so his sculptures are intriguing and thought provoking.


The artist frequently incorporates various found materials such as scrap metal and electronics scrap, hoping to inspire recycling and finding beauty and creativity in objects you wouldn’t normally give a second glance – like rusty old nails, discarded bicycle parts or broken electrical cables.


Kristian discovered polymer clay in 2016 and he has been working with it ever since. He favours it over other mediums namely due to its unique ability to hold even the tiniest details. Despite this, he’s always on the lookout for new kinds of material to use in his sculptures.


He says that on of his goals is to capture every animal’s specific personality. The different quirks and personalities of animals are what inspires Kristian to sculpt animals. One of the challenges of his work is to capture the character of a particular animal in a sculpture. He always strive to bring life and movement into his artwork and we must say that he succeeds every time.


-


Syrový punkový styl soch švédského sochaře Kristiana Saapunkiho nás okamžitě upoutal. Kristian zobrazuje zvířata s použitím různých materiálů včetně polymerové hmoty. Pracuje s tímto médiem poměrně neobvyklým způsobem, jeho sochy jsou ohromně poutavé a budí zvědavost.


Umělec do svých děl často zakomponovává různé nalezené materiály jako třeba šrot či nefunkční elektronické součástky. Doufá, že tento přístup podnítí v obdivovatelích jeho díla větší zájem o recyklaci a objevování krásy a kreativity v předmětech, kde bychom je normálně nehledali – třeba v rezavých hřebících, částech vyhozeného jízdního kola, nebo polámaných elektrických kabelech.


Kristian objevil polymerovou hmotu v roce 2016 a od té doby s ní pracuje. Dává jí přednost před ostatními médii zejména díky její vynikající schopnosti zachytit i ty nejjemnější detaily. Přesto však stále hledá další nové materiály, které by ve své tvorbě mohl použít.


Říká, že jedním z jeho cílů je zachytit specifickou osobnost každého zvířete. Jejich zvláštnosti a vlastnosti jsou tím, co ho inspiruje. Jednou z výzev jeho práce je vždy věrně zachytit charakter daného zvířete. Ve svých sochách se snaží zachytit a zobrazit život a pohyb, což se mu výborně daří. No posuďte sami!151 views