ALIEN GARDENS


Pause for a while and let your eyes explore these lush, shimmering landscapes. Their maker, the American artist Sherstin Schwartz, says that she often gets inspired by her dreams or meditation. Each of her small gardens consists of a multitude of various plants and flowers, mushrooms, stones and crystals. And there is so much to marvel at – the shapes, colours and composition too.


When looking at her pieces, we can’t help but perceive a strong surrealistic or even psychedelic quality of her art. The combination of organic shapes and textures together with a variety of surface altering mediums create a very interesting effect, or illusion, if you will. It’s as if these tiny gardens were both real and unreal at the very same time.


Sherstin, who runs her own creative business known as Life of a Paintbrush, views her creations as souvenirs and snapshots of another world. Maybe it’s a world that the viewer visited long ago and they just don't remember. She describes her work as a possible bridge between the viewer's dream realm and their inner child.


Every piece is unique in it's own way and the artist says that she sculpts each assemblage with the intention to bring positive energy into the space where it will live. It is easy to see how her gardens easily brighten up any place. If you need more colours and good vibes in your life, open up to new possibilities and let Sherstin’s art in.


-


Na chvíli se zastavte a dovolte svým očím prozkoumat tyto šťavnaté, třpytivé krajiny. Jejich tvůrkyně, americká umělkyně Sherstin Schwartz, říká, že se při jejich tvorbě často inspiruje svými sny a meditacemi. Každá z jejích malých zahrádek se skládá z množství různých rostlin, květin, hub, kamenů a krystalů. A je zde hodně co obdivovat – tvary, barvy i kompozici.


Když se díváme na její díla, nemůžeme si nevšimnout jejich silně surrealistického či přímo psychedelického charakteru. Kombinace organických tvarů a textur v kombinaci s mnoha povrchovými médii tvoří velmi zajímavý efekt či iluzi, chcete-li. Je to jako by tyto drobné zahrady byly a zároveň nebyly reálné.


Sherstin, která tvoří pod značkou Life of a Paintbrush, vidí své výtvory jako suvenýry či momentky z jiného světa. Možná je to svět, který jeho pozorovatel navštívil už dávno a nepamatuje si na to. Sherstin svou práci popisuje jako možný most mezi snovým světem pozorovatele a jeho vnitřním dítětem.


Všechny její kousky jsou unikátní svým vlastním způsobem a Sherstin říká, že každé jednotlivé aranžmá vytváří s úmyslem přinést pozitivní energii kamkoliv, kde bude umístěno. Je snadné si představit, jak její zahrádky rozzáří jakýkoliv prostor. Pokud potřebujete v životě víc barev a pozitivních vibrací, otevřete se novým možnostem a užijte si Sherstininu tvorbu.

143 views