top of page

SHARED PASSION


Animals such as cute cats and turtles, but also fantastic creatures such as dragons, dragon foxes or rhino bees – the Russian artist Natalie Shtimmer makes wonderful mixed media sculptures of all kinds. Natalie is a self-taught artist with an engineering degree, passion for art and limitless imagination. She has been creative since her early childhood and she was looking for a way to stay creative and make toys and dolls that she loved so much as kid.


Five years ago she saw a magazine dedicated to felting in an art and craft supply store. Thanks to the support and faith of her loved ones, she decided to try and start learning how to make the simplest toys.


She has been looking for her own style, using various materials and techniques. And two years ago she discovered polymer clay. It was love at first sight and she realized that sculpture is her greatest love. Each of her toys is made entirely by hand, most are made in mixed media from polymer clay in combination with fur or a different fabric. Natalie tries to make each doll as mobile as possible using skeletons for toys, cotter pins or wire. In addition to polymer clay, she really likes working with epoxy and some of her works contain epoxy elements (for example, fins in her koi dragons).


Despite the fact that she has been living in St. Petersburg, Natalie was born and raised in the Altai Territory, which is rich in forests, mountains and a fantastic variety of flora and fauna. She really loves nature and it is one of the main sources of her inspiration. She also draws heavily on Japanese mythology and Asian culture in general, as well as her favorite music, cartoons and yoga. She explains that most often, the characters appear in her head spontaneously and unexpectedly, so after sketching, she immediately runs to sculpt them. In addition to creating her own original characters, she likes to make toys according to drawings by other artists, having previously obtained permission from them.


Natalie’s artwork has already won her international acclaim. She managed to participate in many exhibitions in different countries, thematic exhibitions on teddy bears and dolls in Moscow and St. Petersburg and the Project Doll exhibitions in Busan and Seoul (South Korea). Even though dolls are her main income, she says it’s not a job for making money, it is allows her to share her creativity with the world and to bring happiness to the houses that purchase her dolls. She insists that she only creates her dolls when she is in a good mood, never when she is sick, tired or experiencing unpleasant periods in her life. She loves all her creations equally and puts a piece of her soul, love and warmth into it.


-


Zvířata jako například roztomilé kočky a želvy, ale také fantastická stvoření jako draky, liškodraky nebo nosoroží včely – ruská tvůrkyně Natalie Shtimmer vytváří úžasné sošky a figurky s použitím různých materiálů. Natalie je umělkyně-samouk, která má titul inženýrky, vášeň pro umění a bezbřehou fantazii. Tvoření ji provází od dětství a tak hledala způsob, jak zůstat kreativní a vyrábět hračky a panenky, které se jí tak moc líbily, když byla malá.


Před pěti lety uviděla v obchodě s kreativními potřebami časopis o plstění. Za podpory rodiny a svých blízkých se začala učit vyrábět hračky. Hledala vlastní styl, zkoušela různé materiály a techniky. Asi před dvěma lety pak objevila polymerovou hmotu. Byla to láska na první pohled, díky které si uvědomila, že modelování je pro ni to pravé. Každá z jejích hraček je celá vyrobená ručně, většina z nich kombinuje polymerovou hmotu s umělou kožešinou nebo jinou látkou. Natalie se snaží dělat figurky co nejvíce pohyblivé, používá k tomu již hotové armatury pro výrobu panenek, dráty nebo závlačky. Kromě polymeru také velmi ráda pracuje s epoxidovou pryskyřicí a její výtvory často obsahují komponenty vyrobené z epoxidu (například ploutve jejích koi draků).


Přestože teď žije v Petrohradu, narodila se na Altaji, kde je množství lesů, hor a velmi rozmanitá fauna a flora. Natalie miluje přírodu a ta je jejím hlavním zdrojem inspirace. Hodně také čerpá z japonské mytologie a asijské kultury celkově, stejně jako ze své oblíbené hudby, kreslených filmů a jógy. Vysvětluje, že nejčastěji se jí nápady na nové postavičky zjevují spontánně a nečekaně, takže si je jen rychle naskicuje a pak se hned vrhne na modelování. Kromě vlastních originálních postav také ráda tvoří sošky podle kreseb jiných autorů, samozřejmě až po té, co je požádá o svolení.


Natáliina tvorba už dosáhla mezinárodního ocenění. Účastnila se výstav na různá témata v mnoha zemích, například výstavy medvídků v Moskvě a Petrohradu a výstavy panenek v jihokorejských městech Busan a Soul. Přestože se prodejem svých postaviček živí, říká, že tuto práci nedělá pro peníze. Umožňuje jí sdílet tvořivost s ostatními a přinášet štěstí do domovů těch, kteří si její sošky koupí. Drží se zásady, že tvoří jen v dobré náladě, nikdy pokud je nemocná, unavená nebo prochází nějakým nepříjemným životním obdobím. Všechny svoje výtvory má stejně ráda a do každého z nich vkládá kousek své duše, lásky a vřelosti.


129 views
bottom of page