top of page

SEA OF POSSIBILITIES


When an artist works with more different mediums or techniques, they usually overlap and influence each other in their artwork. This applies to the art of Sabine Spiesser. Sabine, who lives and creates in Melbourne, Australia, is a polymer clay and digital collage artist. Many of her outstanding polymer pieces resemble collages. She says she loves layering and texture and this clearly shows in her work.


The pieces we’re showing you today are actually a kind of exercise in composition. Being naturally curious, Sabine loves to experiment and play with her art. She created a complex veneer and just wanted to explore different composition possibilities.


The only rule was that each design had to contain a piece of the veneer. The results are stunning, even though Sabine says she’s not finished yet. She’s planning to use these ideas as a springboard for further work.


Sabine is an accomplished artist and her website contains many great images of her artwork, both polymer and digital, so we strongly recommend visiting it if you want to please your eye with a collection of colourful art. A little warning is in order, though, as you may spend quite some time admiring her works.


-


Pokud umělci pracují s vícero médii nebo technikami, často se v jejich díle překrývají nebo vzájemně ovlivňují. To se týká také tvorby Sabine Spiesser. Sabine, která žije a tvoří v Austrálii, je polymerovou umělkyní a také tvoří digitální koláže. Mnoho jejích úžasných polymerových šperků také koláž připomíná. Její náklonnost k vrstvení a texturám se v její práci jasně odráží.


Kousky, které vám ukazujeme dnes, jsou vlastně cvičením v kompozici. Protože je Sabine od přírody zvědavá, miluje při tvoření experimenty a hru. Vytvořila si složitý vzor a předsevzala si, že bude zkoumat různé možnosti kompozice. Jediným pravidlem bylo, že každý kousek musí obsahovat alespoň malou část vzoru. Výsledky jsou ohromující, přestože Sabine říká, že ještě neskončila. Plánuje použít tyto nápady jako odrazový můstek pro další práci.


Sabine je vynikající umělkyně a na jejích webových stránkách můžete najít mnoho fotek její tvorby, jak polymerové, tak digitální, proto vám rozhodně doporučujeme její web navštívit a potěšit se pohledem na sbírku jejího umění. Malé varování je však na místě, protože obdivováním její tvorby pravděpodobně strávíte docela dost času.338 views
bottom of page