REVEALING THE HIDDEN


The artwork of Edith Fisher-Katz is exploratory in the deepest sense of the word. The Israeli artist, who also studied cultural and social anthropology, uses her extraordinary sculpting skills and original design to inquire into cultural and social constructions. She takes special interest in women’s gender roles, and major world issues, especially as they have come up during the coronavirus pandemic.


Edith studied art and has been working with polymer clay professionally for over twelve years. She takes part in local contemporary art exhibitions and constantly strives to improve both her knowledge and skills.


She says that mastering polymer clay techniques is extremely important to her. In her work she most frequently employs sculpting and caning and she loves to combine the two, which brings excellent results.


In her own words, polymer clay is the most challenging and the most rewarding medium she has encountered. As she is constantly looking for innovative means of expression, she has recently started to use large canes in a rather unorthodox way, by sculpting right into the full cane and revealing the hidden image in new ways. Edith’s powerful and often unsettling sculptures truly make us pause and explore, both on the surface and also inside us.


We are so happy to announce that Edith’s artwork is featured on the cover of the latest issue of our magazine and, of course, that’s not all. You can find the interview with this amazing artist inside. It’s definitely worth reading.


-


Tvorba Edith Fisher-Katz je explorativní v nejhlubším smyslu slova. Izraelská umělkyně, která také vystudovala kulturní a sociální antropologii, využívá své vynikající sochařské dovednosti a originální pojetí k hloubkovému zkoumání kulturních a sociálních témat. Obzvlášť ji zajímají genderové role žen a závažné sociální problémy, zejména ty, které se vynořily v souvislosti s pandemií koronaviru.


Edit vystudovala umění a práci s polymerem se profesionálně věnuje více než dvanáct let. Účastní se místních výstav současného umění a neustále se snaží vylepšovat svoje znalosti a dovednosti. Říká, že dokonalé osvojení technik práce s polymerovou hmotou je pro ni velice důležité. Ve své tvorbě nejčastěji používá modelování a práci s cany a velice ráda tyto dvě techniky propojuje, čímž dosahuje vynikajících výsledků.


Dle jejích vlastních slov jí práce s polymerem klade ty největší výzvy a zároveň jí přináší to největší uspokojení. U žádného jiného materiálu podobné pocity nezažila. Protože neustále hledá nové výrazové prostředky, začala v poslední době pracovat s svými rozměrnými cany dost neobvykle – používá je přímo k modelování, čímž uvnitř skryté motivy odhaluje novým způsobem. Editiny sochy působí silným a často zneklidňujícím dojmem a nutí nás zastavit se a zkoumat, co je na povrchu a také uvnitř nás.


Jsme moc rádi, že se Edithina tvorba dostala na obálku nejnovějšího čísla našeho časopisu a to ještě není všechno. Uvnitř můžete najít rozhovor s touto úžasnou umělkyní. Rozhodně stojí za přečtení.160 views