top of page

POLYMER CERAMICS


The Spanish artist Fabiola Pérez Ajates is very well-known for her beautiful polymer and mixed-media jewellery and other projects, such as paintings, collages and decorative objects. Her style is easily recognizable due to her typical colour combinations, organic designs and something like special magic. Fabiola is a kind-hearted, generous person and it reflects in her art. Today we would like to show you her latest series inspired by ancient ceramic and pottery.


Fabiola says that the series is a small homage to one of the most ancient ethnographic features of virtually any human culture.


It consists of thirteen pieces of hollow work made entirely of polymer clay (Premo and Cernit), without any armature. The pieces vary from 5 cm to 25 cm in height and their diameter ranges between 7 and 16 cm. 


This technique presents various influences but all of them reflect natural motifs that have captured Fabiola’s curiosity and imagination. Some pieces are inspired by corals and sea in general, others imitate gumnut, the characteristic fruit of a species of eucalyptus plant that is endemic to Western Australia. And then there are some cacti, of course. These are special because they work as containers in which Fabi hides her favourite cookies.


The new technique called “Polymer Ceramics” is one of the new projects intended for classes that will soon be taught in Fabiola’s studio in Madrid. She says that the technique is not very difficult and really fun to do. If you are interested, check out her website for further information and to get some inspiration from her awesome creations.


-


Španělská umělkyně Fabiola Pérez Ajates je dobře známá svými krásnými šperky a dalšími projekty jako například obrazy, kolážemi a různými dekorativními předměty z polymeru a dalších materiálů. Její styl je snadno rozpoznatelný díky typickým barevným kombinacím, organickým tvarům a svému zvláštnímu kouzlu. Fabiola je velmi laskavá a štědrá, což se odráží i v její tvorbě. Dnes bychom vám rádi představili její nejnovější kolekci inspirovanou starověkou keramikou a hrnčířstvím.


Fabiola říká, že kolekce je jakousi malou poctou keramice jako etnografickému prvku přítomnému ve všech lidských kulturách. Skládá se ze třinácti dutých kousků, které jsou vyrobeny výhradně z polymerové hmoty (z Prema a Cernitu) bez použití jakékoliv výztuže. Jejich výška kolísá mezi 5 a 25 centimetry a v průměru mají 7 až 16 centimetrů.


Tato technika v sobě spojuje různé vlivy, ale všechny odráží přírodní motivy, které Fabiolu zaujaly a podnítily její představivost. Některé kousky jsou inspirovány korály a mořem obecně, jiné napodobují typický plod určitého druhu blahovičníku, který se vyskytuje na západě Austrálie. A potom tu samozřejmě máme nějaké kaktusy. Tyhle jsou speciální, protože fungují jako krabičky, do kterých si Fabi schovává svoje oblíbené sušenky.


Tato nová technika nazvaná „Polymerová keramika“ je jedním z projektů, které bude Fabiola učit ve svém ateliéru v Madridu. Říká, že technika není příliš náročná a je hodně zábavná. Pokud máte o kurz zájem, můžete se podívat na Fabioliny stránky, kde také můžete načerpat hodně inspirace při prohlížení její tvorby.322 views

Related Posts

See All