ONE WORLD


Meike Lucia Friemel is a German jewellery maker with a degree in metal design. She started working with polymer clay several years ago and she skilfully integrates it into her metal designs. Meike’s style ca be described as minimalist and abstract. The artist combines clean design with a great sense of colour. One of her working themes is abstracting photos to create jewelry.


The pieces that we are showing you today were created as a contribution to a photo challenge. The mini series is called “One World“ and it nicely demonstrates how Meike translates colours and construction into a simple and clever geometric design with a strong impact.


Each piece consists of four pieces of wire with polymer balls in two sizes. The big balls are movable on the wire, which means that the size is changeable. The little balls are fixed at the end of the wire and define the dimension of the piece. Their colors are identical to the colours of the big balls on the same wire. Relationship, equality and limitation (one world) are mirrored in the design.


-


Meike Lucia Friemel je německá šperkařka, která vystudovala design kovu a šperku. S polymerovou hmotou začala pracovat před několika lety a skvěle ho zakomponovává do svých šperků ze stříbra i dalších kovů. Její styl se dá charakterizovat jako abstraktní a minimalistický. Meike kombinuje čistý design s vytříbeným smyslem pro barvy. Jedním ze směrů, kterými se ve své tvorbě zabývá, je převádění fotografií do šperků.


Šperky, které vám dnes představujeme, byly vyrobeny právě takovým způsobem. Vznikly jako příspěvek do soutěže šperků inspirovaných fotografiemi. Minisérie se nazývá „Jeden svět“ a hezky ukazuje, jak Meike převádí barvy a struktury do jednoduchého geometrického designu, který na diváka silně zapůsobí.


Každý ze šperků se skládá ze čtyř drátů s polymerovými kuličkami ve dvou velikostech. Větší kuličky se volně pohybují na drátě, což znamená, že je možné měnit velikost šperku. Menší kuličky jsou připevněné na koncích drátů a určují největší rozměr šperku. Jejich barva je identická s barvou velké kuličky na stejném drátě. V designu se odráží téma vztahů, rovnosti a omezení, které zažíváme.
162 views