top of page

MADCAP NEW SPECIESWhen she was sixteen years old, Chloé Lefol had a dream – her own little shop, a unique place that would take you to another world the moment you step inside. Her mother, however, wasn’t very happy about Chloé’s artistic tendencies. She didn’t see any future in such a career, so Chloé studied architecture, theatrical scenery and even classical art. But her heart was not in it. She felt she didn’t belong there.


The French artist started working with polymer clay when she was a little girl and in her teenage years she finally found her own style and subject – her magical creatures.


Now she is 32 years old and runs her own brand, Professeur Clook. She says that she has officially been an artist since 2015, nonetheless, in her head and heart she believes that she’s always been one.


Maybe you’re wondering what’s behind the name of Chloé’s brand. Why “Professeur”? Chloé explains that she sees her sculpting work as a cryptozoological study. She discovers new species that don’t seem to exist, writes down either poetic or madcap stories and gives them cute little names in Latin. In her work, Chloé loves to combine different species of animals and plants together or, sometimes, she just reimagines already existing creatures.


She doesn’t consider herself to be a confident person and she used to think that the creatures living in her head would only make sense to her. It turned out she was wrong. She admits that she’s always moved when she sees the amazed look on peoples faces when they gaze at her creatures. In the end, we all are children somewhere deep inside and our amazement is one of the most beautiful quality we have.


-


Když jí bylo šestnáct, měla Chloé Lefol sen – svůj vlastní obchod, jedinečné místo, které by vás přeneslo do jiného světa ve chvíli, kdy do něj vstoupíte. Její máma však nebyla příliš nadšená uměleckými tendencemi, které Chloé měla. V kariéře umělce neviděla žádnou budoucnost, takže Chloé studovala architekturu, divadelní scénografii a nakonec i klasické výtvarné umění. Ale nedávala do toho srdce. Cítila, že do žádného z těchto oborů nepatří.


Francouzská umělkyně začala tvořit z polymerové hmoty už jako velmi malá, ale až v pubertě našla svůj typický styl a také námět tvorby – svá magická zvířátka. Dnes je jí 32 let a a tvoří pod svou vlastní značkou, Professeur Clook. Říká, že oficiálně je umělkyní od roku 2015, ale celou svou bytostí cítí, že ve skutečnosti jí byla odjakživa.


Možná si říkáte, co se skrývá za názvem její značky. Proč „Professeur“ (profesor)? Chloé vysvětluje, že svoje modelování vidí jako studium kryptozoologie. Objevuje nové druhy, které zdánlivě neexistují, sepisuje jejich poetické či bláznivé příběhy a dává jim roztomilá latinská pojmenování. Ve své tvorbě Chloé kombinuje různé druhy rostlin a zvířat nebo přetváří ty už existují.


Sama sebe nepovažuje za sebevědomou a dříve si myslívala, že bytosti, které žijí v jejích představách nebudou dávat smysl nikomu jinému než jí. Ukázalo se, že se mýlila. Připouští, že je vždycky dojatá, když vidí výrazy na tvářích lidí, kteří se dívají na její výtvory. Koneckonců, všichni jsme stále někde v nitru dětmi a schopnost žasnout je jednou z našich nejhezčích vlastností.148 views