top of page

HOME ART LABORATORY


The Ukrainian artist Olga Vyshnyvetska, who uses the nickname Mr. Space Lobster on the internet, loves imaginary worlds, storytelling and character design and she truly does a great job of infusing all this into her sculptures. Olga aptly shapes the characters using facial expressions, gestures, posture and props. If you look at them, you almost immediately feel the urge to ask them who they are and what their origin story is.


Her skills may come as a surprise given the fact that she has only been sculpting for about a year and a half now. Olga says she is bad at drawing and she hopes that nobody will ever see the sketches she does before she starts working on a new character.


The pictures and lists she makes in preparation for the actual sculpting are often quick and loose, which gives her the freedom to develop the character as she goes. She always tries to imagine the character in as much detail as she can, and she feels really excited when people ask her questions about the specifics of the hero, the lore, the back story and so on.


Olga enjoys combining her hobbies in interesting ways. One of her favourite leisure time activities is taking photos, mostly macro and wildlife. Wildlife photography and nature in general became the main source of ideas and inspiration for her. Nature also inspired one of her latest projects, “Pilla the Swamp Walker”. In addition to usual acrylic paints, Olga used some fluorescent ones and then took photos under black light. As a result there are two versions of her sculpture in the digital world: the day one and the night one. She enjoyed this experiment very much and she hopes to explore this area some more.


And speaking about exploration, Olga says that her home has become a kind of art laboratory ever since she started sculpting with polymer clay and she’s excited about it. And we will surely be excited to see the results of her experimenting.


-


Ukrajinská umělkyně Olga Vysnyvetska, která na internetu používá přezdívku Mr. Space Lobster, miluje imaginární světy, vyprávění příběhů a vymýšlení různých postav. Její polymerové sochy jsou tím vším formulovány. Olga ke ztvárnění charakteru svých bytostí skvěle využívá výrazy obličeje, gesta, postoje a různé rekvizity. Když se na její postavičky podíváte, skoro okamžitě dostanete chuť se jich zeptat, kdo jsou a jaký je příběh jejich vzniku.


Její dovednosti vás mohou překvapit, když vezmete v úvahu, že se modelování věnuje teprve asi rok a půl. Říká, že jí vůbec nejde kreslení a doufá, že skici, které tvoří předtím, než začne modelovat každou postavičku, nikdy nikdo neuvidí. Náčrtky a seznamy, které si chystá v rámci přípravy na samotné modelování, jsou často spíše rychlé a volné, což jí dává svobodu rozvíjet postavy v průběhu tvorby. Vždycky si postavu přestavuje v co největších detailech a má radost, když se jí lidé ptají na zvláštnosti postaviček, jejich příběhy a další podrobnosti.


Olga ráda zajímavým způsobem propojuje své koníčky. Jednou z jejích oblíbených aktivit je fotografování, zejména přírody a mikro světa. Fotky divokých zvířat a přírody všeobecně se staly jejím hlavním zdrojem nápadů a inspirace. Příroda inspirovala i jeden z jejích nejnovějších projektů, „Pilla the Swamp Walker“ (něco jako „bažinochodka Pilla“). Kromě obyčejných akrylových barev použila Olga tentokrát i barvy fluorescenční a potom sochu nafotila pod černým UV světlem. Výsledkem jsou dvě verze sochy: denní a noční. Tohle experimentování si hodně užila a doufá, že v prozkoumávání této oblasti bude pokračovat.


No a když už je řeč o zkoumání, Olga zmiňuje, že od doby, kdy začala modelovat z polymerové hmoty se její domov proměnil v uměleckou laboratoř a je z toho nadšená. A my určitě budeme nadšení z výsledků jejích kreativních pokusů.

175 views

Related Posts

See All