top of page

GEOMETRIC VOLUMES


Jeffrey Lloyd Dever is perhaps best known for his elaborate hollow shapes, jewellery and vessels inspired by natural forms and growth. Over the last couple of years Jeffrey has been fascinated by the intersection modern art and mid-century design, combined with a touch of Asian aesthetics. 


As a result, much of his more recent work is an exploration of simple geometric forms, beyond the more naturalistic pieces he is known for. He loves to mix and match circles, squares, and free form shapes in various combinations, exploring the internal, and external volumes these small sculptural pieces reveal.Often these pieces serve as simple metaphors for the much larger societal issues he ponders. 


The recent COVID-19 crisis has given Jeffrey pause to reflect on how the world has changed. For the past few years, he has been working slowly toward, or as he says “sliding toward”, semi-retirement from his day job as creative director of his graphic design studio, Dever Designs. He’d planned on a late summer target date, but then the virus saw the cancellation of a number of major projects, his calendar was altered, and his daily life has been significantly changed. One pleasant byproduct is the opportunity to spend more time with his art, and hopefully when it is safe again, travel and teach more workshops in the future. Follow Jeffrey’s Facebook page to keep up with his most recent work.


-


Jeffrey Lloyd Dever je pravděpodobně nejznámější díky propracovaným dutým formám, šperkům a nádobám, které jsou inspirovány rozmanitostí přírody a růstem. Posledních několik let Jeffreyho fascinuje spojení moderního umění s designem poloviny 20. století v kombinaci s trochou asijské estetiky.


V důsledku toho se ve své nejnovější tvorbě kromě již proslulých organičtějších prací věnuje zkoumání možností jednoduchých geometrických tvarů. Velice rád míchá a spojuje kruhy, čtverce a amorfní tvary v různých kombinacích. Objevuje vnitřní a vnější prostor, který tyto malé plastiky odhalují. Tyto drobné objekty často odrážejí mnohem rozměrnější sociální témata, kterými se Jeffrey zaobírá.


Nedávná krize způsobená pandemií Covid-19 poskytla Jeffreymu prostor reflektovat změny, ke kterým ve světě došlo. V posledních několika letech se pomalu připravoval na odchod do částečného důchodu, což znamená, že již nebude zastávat post kreativního ředitele ve své firmě, Dever Designs. Měl v plánu odejít na konci tohoto léta, ale virus zapříčinil zrušení mnoha velkých projektů, v jeho diáři došlo k mnoha změnám a jeho každodenní život se výrazně změnil. Jednou z příjemných změn je možnost trávit víc času tvorbou a, jakmile to situace dovolí, také cestováním a učením kurzů. Sledujte Jeffreyho profil na Facebooku, ať máte přehled o jeho nejnovějších aktivitách.

187 views