CREEPY CUTIES


When it comes to fantasy creatures some are scary, some are funny, many are crazy and most are a combination of all of these. The dolls made by the Russian artist Irina Maksimova are a strange mixture of scary and cute – they are lovely despite their crooked teeth or scowling expression on their faces.


Just like many artists, Irina had previous experience with other media when she started working with polymer clay – she had tried sewing, knitting and wool felting before encountering polymer. At first, she made toys exclusively as gifts for her friends. Two years ago she came across some mixed-media toys sculpted from polymer and she thought to herself that it was another great idea for a gift.


The Russian artist is self-taught and she admits that she is only at the beginning of her creative experience with polymer. She likes to learn and try new things. She works almost exclusively on a small scale, her dolls are rarely taller than 8 – 9 centimeters. She says she loves to watch the development of her characters, from a simple sketch to the finished project.


Her characters are mostly inspired by cartoons or movies, but she often draws inspiration from the works of other artists. She emphasizes, however, that she’s very much against copying – we must watch, learn, try but create our own original pieces.


One thing that Irina also mentions is that it’s always important to pay a lot of attention to detail. She uses a lot of reference photos to study and choose the typical elements of the character that she wants to capture in clay. This approach greatly contributes to the overall impression of her work. If you want Irina’s cute dolls to put a smile on your face, just visit her Instagram profile.


-


Fantazijní postavičky mohou být děsivé, rozpustilé nebo bláznivé, většinou však v sobě mají od všeho kousek. Figurky ruské umělkyně Iriny Maksimové jsou zvláštní směsicí strašidelného a roztomilého – jsou rozkošné navzdory svým křivým zubům nebo zamračenému výrazu v obličeji.


Podobně jako mnoho dalších umělců i Irina měla předchozí zkušenosti s jinými médii, když začínala pracovat s polymerovou hmotou. Než se dostala k polymeru, vyzkoušela už šití, pletení a plstění z vlny. Nejdříve hračky vyráběla výhradně jako dárky pro své přátele. Před dvěma lety se setkala s panenkami vyrobenými kombinovanou technikou z polymerové hmoty a nápad ji okamžitě zaujal. Pomyslela si, že to bude další inspirace na dárky.


Ruská umělkyně je samouk a připouští, že je teprve na začátku své tvůrčí zkušenosti s polymerem. Ráda se učí a zkouší nové věci. Pracuje téměř výhradně v malém měřítku, její panenky jsou zřídka větší než 8 – 9 centimetrů. Říká, že ji moc baví sledovat vývoj postaviček od jednoduché skici až po finální projekt.


Její postavy jsou většinou inspirovány animovanými nebo hranými filmy, ale často také čerpá inspiraci z tvorby jiných umělců. Zdůrazňuje však, že je zásadně proti kopírování – sledujeme, učíme se, zkoušíme různé věci, ale tvořit musíme svá vlastní originální díla.


Další věcí, kterou Irina zmiňuje, je důležitost detailu. Ona sama používá při tvorbě hodně fotografií jako reference, aby mohla nastudovat danou postavu a rozhodnout se, které typické prvky v polymeru zachytí. Tento přístup velmi přispívá k výslednému dojmu její práce. Pokud chcete, aby vám Irininy příšerky vykouzlily úsměv na tváři, navštivte její profil na Instagramu.