top of page

BLOOMING BOX


The Belarusian artist Anna Rudaya is well-known for her signature organic jewellery in interesting colour palettes. There are a lot of soft undulating lines and round shapes in here pieces and Anna’s inspiration by nature is obvious.


Today we would like to show you her latest piece – a box decorated with a beautiful flower, which combines everything Anna’s good at. The design of the vessel is reminiscent of some of her necklaces and there are contrasting textures – the bottom part looks like an exotic plant, perhaps a succulent or lichen, while the top of the box mimics stone or ceramic. A delicate flower adds a pop of pleasant colour.


We wanted to know what why Anna diverted from her usual subject – jewellery – and created an interior decoration. She says that she likes not only beautiful things, but also functional ones. According to her, art should be not just pleasant to look at, but it should be used, too. She applied this approach, that is combining beauty with functionality, in making this box. We simply love it. And how about you?


-


Běloruská umělkyně Anna Rudaya je dobře známá svými charakteristickými organickými šperky v zajímavých barevnostech. V její tvorbě najdeme spoustu měkkých zvlněných linií a oblých tvarů a její inspirace přírodou je zcela zjevná.


Dnes bychom vám rádi ukázali její nejnovější kousek – krabičku ozdobenou krásnou květinou, která kombinuje vše, v čem Anna vyniká. Design nádoby připomíná některé její náhrdelníky a najdeme zde i kontrastní textury – spodní část vypadá jako nějaká exotická rostlina, možná sukulent nebo lišejník, zatímco horní část imituje kámen, či keramiku. Jemná květina pak dodává příjemný barevný akcent.


Zajímalo nás, proč se Anna odchýlila od tvorby šperků a vytvořila tuto interiérovou dekoraci. Říká, že má ráda nejen krásné věci, ale také věci funkční. Podle ní by umění nemělo být jen příjemné na pohled, ale mělo by se také dát použít. Tento přístup, tedy kombinaci ozdobnosti a funkčnosti, uplatnila při tvorbě této krabičky. Nám se moc líbí. A vám?213 views