ABSTRACT PATHAlisa Letsius comes from an artistic family. Her dad works as a renovator and deals with art objects and works with metal, bone, wood and many many other materials. Her mother is a musician. Despite the fact that she started making things with her hands at a very early age, Alisa Letsius didn’t intend to become an artist and so she studied to be a philologist. At one point, however, she realized that her vocation is to create and she chose a different career path – that of a jewellery maker. So far it seems that she proved to be right.
The Russian artist started designing jewellery in 2009 and since that time she has developed a wide material portfolio. Except polymer clay she uses various kinds of metal, resin, fabric, stones, and enamel. Many of her pieces contain natural materials, such as shells or coral fragments. And just like the range of materials, her creative vision has been broadening too. “Color gives life to everything, that’s why it’s important to me. That was my main conception from the very beginning,” she says.


Alisa’s style is mostly abstract, sometimes strictly geometric, other times leaning heavily towards organic forms. Bright, juicy colours are one of the typical features of her designs, whether used alone or in striking combinations. Her inspiration often comes from ordinary, everyday objects, but she’s certainly not afraid to experiment. Alisa says that art should not be obvious and her pieces certainly allow a lot of space for interpretation.


No matter how diverse her collections may seem, there’s one thing her rings, brooches and necklaces have in common. They are always bold and eye-catching – it’s impossible to overlook them. Take some time to explore Alisa’s artwork on her social media, it’s truly inspiring.


-


Alisa Letsius pochází z umělecké rodiny. Její otec pracuje jako renovátor a rukou mu tak prochází umělecké objekty a materiály jako je kov, kosti, dřevo a další. Její matka je muzikantka. Přestože Alisa Letsius tvořila už od malička, neměla v úmyslu stát se umělkyní, a tak studovala filologii. V určitý moment jí však došlo, že jejím posláním je tvořit a vybrala si jinou kariérní cestu – cestu návrhářky šperků. A zatím se toto rozhodnutí zdá být to správné.


Ruská umělkyně začala tvořit šperky v roce 2009 a od té doby si vyvinula poměrně široké materiálové portfolio. Kromě polymerové hmoty používá také různé druhy kovů, pryskyřici, textílie, kameny a smalt. Mnoho jejích šperků také obsahuje přírodniny, jako jsou například mušle nebo korálové zlomky. A spolu s portfóliem materiálů se rozšiřuje také její kreativní vize.


Alisin styl je převážně abstraktní, někdy přísně geometrický, jindy silně tíhne k organickým formám. Zářivé, šťavnaté barvy jsou jedním z typických elementů její tvorby, ať už jsou použity samostatně nebo ve výrazných kombinacích. Často se inspiruje všedními věcmi a každodenními předměty, ale rozhodně se nebojí experimentovat. Alisa říká, že umění by nemělo být všeříkající nebo příliš návodné, a její tvorba určitě poskytuje divákovi dostatek prostoru pro interpretaci.


Bez ohledu na to, jak různorodé její kolekce jsou, je jedna věc, která všechny její prsteny, brože a náhrdelníky spojuje. Vždycky jsou odvážné a přitahují pozornost – je nemožné je přehlédnout. Pokochejte se Alisinou tvorbu na jejích sociálních sítích a načerpejte inspiraci.


229 views