UNUSUAL STORYTELLER


The French artist Dorothée Vantorre has always had a weakness for quirky and unusual things, from human and horse anatomy that interested her when she was little to the fantasy creatures and whimsical characters she creates now. She started drawing and sculpting at a very early age but it took her some time to find her real calling in art. In her article in the current issue of Polymer Week magazine Dorothée shares her extraordinary process of finding her artistic self.


Dorothée definitely doesn’t limit herself to a single medium. If you browse through her Flickr or Facebook accounts, you can find there a variety of different creations – drawings, jewellery, mugs and many other things.


Despite such a variety of creative outlets, she has a favourite way of expressing herself – sculpting. She likes to create larger pieces because it allows her to include all the necessary components and details in order to tell the whole story.


She sketches a lot and during her creative process and keeping all her sketchbooks gives her a chance to record her progress over the years. Dorothée stresses the importance of being creative and productive because her experience shows that the more you create, the more you boost your creativity.


If you‘re curious to find out more about Dorothée’s creative journey, her childhood memories, notes on creativity and more, don’t hesitate to peek into the latest issue of the magazine, which you can find here.


-


Francouzská umělkyně Dorothée Vantorre vždycky měla slabost pro zvláštní a neobvyklé věci, od lidské a koňské anatomie, které ji zajímaly, když byla malá, až po fantazijní stvoření a poťouchlé postavičky, které tvoří nyní. Začala kreslit a modelovat hodně brzy, ale trvalo jí docela dlouho najít svoje pravé poslání v tvorbě. V článku v aktuálním čísle časopisu Polymer Week popisuje neobyčejný příběh hledaní svého uměleckého já.


Dorothée se rozhodně neomezuje na jedno médium. Pokud si projdete její účty na Flickru nebo Facebooku, najdete tam mnoho různorodých výrobků – kresby, šperky, hrnky a mnoho dalších věcí. Bez ohledu na tuto pestrost vyjadřovacích prostředků má svůj nejoblíbenější a tím jsou sochy. Ráda tvoří rozměrnější skulptury, protože jí umožňují obsáhnout všechny podstatné prvky a detaily tak, aby mohla vyprávět celý příběh.


V průběhu svého kreativního procesu hodně skicuje a uchovávání všech skicáků jí dovoluje zaznamenávat vývoj v čase. Dorothée zdůrazňuje, jak moc je důležité být kreativní a produktivní, protože její zkušenost ukazuje, že čím víc tvoříme, tím víc posilujeme svoji kreativitu.


Pokud jste zvědaví a chcete se dozvědět víc o Dorothéině kreativní cestě, dětských vzpomínkách, postřezích na téma kreativity a dalších tématech, neváhejte a nakoukněte do nejnovějšího čísla časopisu, které můžete najít tady.
143 views