top of page

SPICED HOOPS


Jane Pelliccotto is a self-employed graphic designer, who started a jewelry line in 2015 as a way to create a body of work not driven by client needs. She currently balances the two businesses and, in her opinion, they complement each other well. Not only can she apply her branding and marketing skills to the jewelry business but it's nice for her to be able to interact with customers at shows rather than work from home all the time.


Jane mentions that polymer clay work is a relatively new addition to her jewelry portfolio. She uses a wide range of traditional and less traditional materials – sterling silver and enamel on copper, wood and some found materials such as vintage electrical wire.


She says that she can pay more attention to texture, form and line when color is absent, but then color emerged in her work, taking her a bit by surprise. She has a fondness for muted neutral tones, so she’s glad she resisted the urge to add any color to the earrings we’re introducing to you today.


Jane calls these long hoop earrings cousins of similar hoops she made recently using colored clay and the inclusion of the spice cardamom. She is not fond of strict symmetry, so she decided to make an uneven U-shape in this case. She always keeps a stash of Japanese glass beads, matte finish being my favorite, but – in her own words – she doesn't use them often enough.


Just like Jane, we love the combination of the steely gray beads against the milky white. The use of spice inclusions is also worth mentioning, so we asked Jane to tell us more about it. She says that what she loves about cardamom is that it has both tan and black particles. The tan part seems to tint the white clay just a bit, while the black specs float and create a nice sand-like effect. Her example nicely shows that experimenting with unusual materials can bring new surprising effects and can take our work to a new level.


-


Jane Pelliccotto pracuje jako grafická designérka na volné noze, která začala tvořit vlastní řadu šperků v roce 2015, což byl způsob, jak tvořit bez toho, aby musela plnit zadání klientů. V současné době podniká v obou oborech zárověň a, dle jejího názoru, se obě aktivity výborně doplňují. Nejenom že může využít svých marketingových znalostí a dovedností k tomu, aby podporovala svoje šperkařské podnikání, ale může se také dostat do přímého kontaktu se svými zákazníky na různých akcích a nepracovat pořád jen z domova. Toto je však v době současné pandemie trochu obtížné, jak sama připouští.


Jane zmiňuje, že polymerová hmota je v její tvorbě poměrně nová. Používá široké spektrum tradičních a méně tradičních materiálů – stříbro a smalt na mědi, dřevo a také různé nalezené a recyklované materiály, jako například staré dráty. Říká, že absence barev jí pomáhá více se soustředit na texturu, tvar a linie, ale barvy si stejně nakonec do její tvorby našly cestu, což ji hodně překvapilo. Má ráda tlumené neutrální tóny, takže je ráda, že v případě náušnic, které vám dnes představujeme, vábení barev odolala.


Jane říká, že tyto náušnice jsou „sestřenicemi“ jiných podobných náušnic, které vyrobila už dříve z barevného polymeru a koření kardamomu. Nemá ráda přísnou symetrii, proto se rozhodla tvar náušnic pojmout tentokrát nepravidelně. Vždycky má po ruce zásobu japonských skleněných korálků, ty s matnou povrchovou úpravou jsou její nejoblíbenější, ale – jak sama říká – nepoužívá je dostatečně často.


Stejně jako jí i nám se líbí kombinace ocelově šedých korálků a mléčně bílé hmoty. Za zmínku stojí i použití inkluzí koření, tak jsme požádali Jane, aby nám o tom řekla více. Na mletém kardamomu má ráda to, že zrníčka jsou ve dvou barvách – tříslově hnědé a černé. Tříslová zrníčka bílé hmotě propůjčí jemný nádech, zatímco tmavá jako by se ve hmotě vznášela a připomínala písek. Janin příklad nám hezky ukazuje, že experimentování s neobvyklými materiály nám může přinést nové, překvapivé výsledky a posunout naši tvorbu na vyšší úroveň.187 views
bottom of page