top of page

GROWING JOY OF CLAYING


Samantha Fairchild has been sculpting since she was 7 years old. She took up sculpting because of her grandfather, who was also a wonderful sculptor. She loved watching him while he worked, and was completely enchanted by his ability to turn shapeless blocks of wood and clay into beautiful pieces of art. Her love for polymer clay started when she was 17 years old and she’s been working with the medium for over 15 years now.


The biggest source of inspiration for her work comes from food, nature, and animals. If you look at her Instagram feed, it’s not hard to guess which animal is her favourite. Yes, she adores otters.


Her style has changed many times over the years but she’s always looking to expand her abilities and improve her skills. She loves thinking up new themes and styles for her otters and she frequently pulls inspiration from pop culture and gaming.


This is Ottish. He’s a lovely and funny blue creature heavily inspired by one of Samantha’s favourite Pokemon, Oddish, a plant based creature. Samantha’s love for flora clearly manifests in her art. She always adds leaves and flowers to her pieces. Working with different sources of inspiration allows her to combine several of her favourite things together and amuse us with her creations.


-


Samantha Fairchild se věnuje modelování od svých 7 let. Začala s tím díky svému dědečkovi, který byl také vynikající sochař. Moc ráda ho sledovala při práci a byla naprosto uchvácena jeho schopností měnit beztvaré kusy dřeva nebo hlíny v krásné umělecké objekty. Její láska k polymeru začala, když jí bylo 17 a od té doby s ním pracuje už déle než 15 let.


Největším zdrojem inspirace jsou pro ni jídlo, příroda a zvířata. Pokud si projdete její profil na Instagramu, bude snadné uhádnout její oblíbené zvíře. Je to tak, miluje vydry. Styl její práce se za všechny roky mnohokrát změnil, ale stále hledá nové cesty, jak vylepšit svoje schopnosti a dovednosti. Moc ráda si vymýšlí nové podoby a styly pro své vydry a často při tom čerpá z pop kultury a počítačových her.


Tohle je Ottish. Je to roztomilá a legrační modrá postavička hodně inspirovaná Samantiným oblíbeným rostlinným Pokémonem, Oddishem. Samanthina láska k rostlinám se jasně projevuje v celé její tvorbě. Do svých děl často zakomponovává listy nebo květy. Práce s různorodými zdroji inspirace jí umožňuje kombinovat několik oblíbených věcí dohromady a nás její výtvory hodně baví.


101 views
bottom of page