top of page

FOREVER GREEN
These wonderful miniature plants were all made by the German artist Astrid Wilk. The miniature theme runs through her entire work in recent years and she says it is very interesting for her to create small worlds and let them be filled with personal content by their owners.


She started to sculpt several figures for exhibitions, followed by a miniature set for her short films made entirely of polymer clay. Maybe you’re wondering why she chose polymer clay as her main medium.Astrid studied art and educational science at the Academy of Fine Arts in Münster and TU Dortmund University in Germany. During her studies at the academy, she worked a lot in the ceramic workshop and mold making, looking for a material that was more immediate than ceramics and didn't need a special workshop. It was very interesting to use a material that is available to everyone in every craft shop and introduce it into the context of professional art.


She appreciates the fact that the surface of polymer clay varies depending on the processing and brand you use, from matte to glossy without additional varnish. She also find it very interesting to work directly in the respective colour without the necessity to paint your objects afterwards. Astrid explains that most of her objects are not colored afterwards, because the pattern is built in the polymer clay. An exception are objects where the shape in combination with the pattern is extremely complicated. Astrid says that the biggest advantage of her miniature greenery is it can’t be overwatered. Of course, we find this very practical.


-


Všechny tyto krásné miniaturní pokojové rostliny vytvořila německá umělkyně Astrid Wilk. Tvorbě miniatur se Astrid věnuje několik posledních let a říká, že je pro ni velmi zajímavé vytvářet miniaturní světy, které poté jejich noví majitelé naplní osobním obsahem. Nejdříve z polymeru vymodelovala několik objektů na výstavu, později navázala tvorbou miniatur do svých krátkých filmů, které byly celé vytvořeny z polymerové hmoty. Možná vás zajímá, proč si ke své práci zvolila zrovna tento materiál.


Astrid studovala umění a učitelství na Akademii výtvarných umění v Münsteru a Technické univerzitě v Dortmundu. Během studií na akademii pracovala v keramickém ateliéru, kde vyráběla formy. Hledala vhodný materiál, jehož zpracování by bylo technicky méně náročné a nepotřebovala by k práci s ním speciální dílnu. Bylo pro ni zajímavé použít materiál, který je dostupný v každém obchodě s výtvarnými potřebami, a uvést ho do kontextu profesionální umělecké tvorby.


Na polymeru oceňuje hlavně to, že u něj může díky použití různých značek a technik zpracování docílit rozmanitých povrchů, od zcela matného až po velmi lesklý, a to bez použití laku. Líbí se jí také to, že je dostupný v různých odstínech, není tedy nutné ho dodatečně barvit. Vysvětluje, že většina jejích výtvorů není barvená, jelikož vzory jsou vytvořeny přímo z polymerové hmoty. Výjimku tvoří objekty, u nichž by kombinace tvaru a vzoru byla technicky velice náročná na provedení. Astrid říká, že největší výhodou její miniaturní zeleně je to, že ji nelze přelít, což považujeme za velmi praktické.
196 views