FLORAL VENEERS


Cécile Bos of 11 prunes creates delicate jewellery using her subtle floral veneers. She isn‘t fond of bold jewellery and we have to admit that the scale of her work is just as admirable as her intricate caning and beautiful colour combinations.


The French artist has a background in biology research but she decided to switch careers so that she could make art full-time. She is fascinated by many things from nature and flowers to textile or architectural patterns. All these sources of inspiration can be easily traced in her canes and the level of detail of her textile-like floral patterns is simply stunning.


Just like many other polymer clay artists, Cécile appreciates the versatility of the medium and she likes to combine clay with silver or brass elements. She says that one of the biggest challenges of working on such a small scale is the understanding of how colours behave when they are integrated in such complex patterns and also how they change when the pattern is reduced. It seems that she has mastered both.


-


Cécile Bos tvořící pod značkou 11 prunes vyrábí drobné šperky, ve kterých používá své jemné květinové vzory. Nemá ráda velké šperky a my přiznáváme, že měřítko, ve kterém tvoří, je stejně tak obdivuhodné, jako její canes a krásné barevné kombinace.


Tato francouzská umělkyně je sice původním povoláním bioložka, ale rozhodla se změnit kariéru, aby se tvoření mohla věnovat na plný úvazek. Je fascinována mnoha různými věcmi, počínaje přírodou a květinami, až po vzory na textilu a v architektuře. Všechny tyto zdroje inspirace pak můžeme snadno vysledovat v jejích květinových canech, které skutečně připomínají vzorované látky. A úroveň detailů těchto vzorů je jednoduše úžasná.


Podobně jako mnoho jiných polymerových umělců, i Cécile oceňuje všestrannost polymeru a ráda ho kombinuje se stříbrem nebo mosaznými komponenty. Říká, že jednou z největších výzev při práci v tak malém měřítku, je porozumět zákonitostem chování barev při tvorbě komplexních vzorů a také tomu, jak se barvy mění při redukci. Zdá se, že obojí zvládá mistrně.

250 views