top of page

CYCLES OF NATURE


You might remember the Korean artist Hee-ang Kim from our magazine, where we published an interview with her. When we saw Kim’s latest work, which depicts the life cycles of plants and flowers, we decided to remind you of her exquisite artwork, which can be seen as a skilful game of contrasts.


Hee-ang’s organic jewellery clearly reveals artist’s main source of inspiration, nature. She is particularly drawn to the complex forms of various mushroom species. She aptly translates her fascination with fungi into her sculptural pieces, in which she often combines polymer with silver.


We have to admire the way in which Kim patiently built these brooches, gill after gill, in order to achieve the desired shape and volume.


The artist knows how to work with colours so that they accent the design of her jewellery. The low contrast pastel shades she employed in her latest work perfectly fit the concept. For example, she achieves great results just by making use of tints of a single colour. And she is good not only with colours – there is a wide range of materials in her portfolio. Except polymer clay Hee-ang works with metal, resin, acrylic paint or stone clay, and skilfully combines all the media in her art.


In case you want to enjoy more of Hee-ang’s artwork, you can visit her website or social media. You can also get your print or pdf copy of Polymer Week magazine, where you can find our interview with the talented artist.


-


Korejskou umělkyni Hee-ang Kim si můžete pamatovat z našeho časopisu, kde jsme s ní publikovali rozhovor. Když jsme viděli její nejnovější kolekci, která znázorňuje životní cyklus rostlin a květin, rozhodli jsme se připomenout vám její mimořádnou tvorbu, kterou je možné vnímat jako dovednou hru kontrastů.


Její organické šperky jasně odhalují hlavní inspirační zdroj, tedy přírodu. Hee-ang obzvláště přitahují komplexní formy různých druhů hub. Svou fascinaci houbami výstižně převádí do svých skulpturálních šperků, ve kterých často kombinuje polymer se stříbrem. Obdivujeme trpělivost, se kterou Hee-ang lupínek po lupínku poskládala tyto brože tak, aby dosáhla kýžených tvarů a objemu.


Tato tvůrkyně rozhodně ví, jak pracovat s barvami způsobem, který podtrhuje design jejích šperků. Nepříliš kontrastní pastelové odstíny, které použila na svých nejnovějších kouscích, se dokonale hodí k celému konceptu. Dosahuje skvělých výsledků například tím, že používá různé odstíny jediné barvy. A umí to nejen s barvami – její portfolio obsahuje širokou škálu různých materiálů. Kromě polymeru pracuje také s kovem, pryskyřicí, akrylovými barvami nebo speciální hmotou, která imituje kámen, a všechny tyto materiály ve své tvorbě umně kombinuje.


Pokud si chcete užít víc z tvorby Hee-ang Kim, navštivte její webové stránky nebo sociální sítě. Můžete si také objednat časopis Polymer Week v tištěné nebo elektronické formě, kde najdete rozhovor s touto talentovanou umělkyní.262 views

Related Posts

See All