top of page

CONQUERING A NEW TERRITORYSooner or later many polymer clay artist venture to explore other media and combine them with polymer. The American artist Melanie West has enriched her material portfolio with fabric. She has been experimenting with cotton and silk, creating amazing printed fabrics and incorporating them into her polymer designs. She took her already accomplished artwork to a new level.


After years of starring as the main protagonist, polymer seems to be playing a supporting role in her new pieces. Using plain black polymer settings allows both the colourful and monochromatic patterns stand out.


Sometimes you actually can’t see the polymer parts at all, as they are covered with cloth. The washed watercolour like background contrasts with geometric shapes printed over it. The colour combinations show Melanie’s great sense of colour.


Melanie often pushes herself to her limits, which – we can imagine – is not easy, but her art definitely benefits from it. Taking a route less travelled, often results in surprising and great outcomes. In Melanie’s case, she managed to explore and employ a new medium, while staying true to her own artistic voice. The process is often as important, beneficial and enjoyable as the results themselves. Check out Melanie’s and get inspired by more examples of great artwork.


-


Mnoho polymerových umělců se dříve či později odváží zkoumat další média a kombinovat je s polymerem. Americká umělkyně Melanie West obohatila svoje materiálové portfolio o látky. Začala experimentovat s bavlnou a hedvábím, vytvářet úžasné potištěné látky a začleňovat je do své polymerové tvorby. Povýšila tím svou již tak skvělou tvorbu na další úroveň.


Po mnoho let byl polymer hlavní hvězdou v jejích špercích, zatímco v její nové kolekci se ujal role spíše vedlejší. K uchycení či zasazení látek do šperků používá černý polymer, který dává vyniknout barvám i monochromatickým vzorům. A v některých kouscích nejsou polymerové části viditelné vůbec, protože je polymer látkou potažený. Rozmytá, jakoby vodovými barvami namalovaná pozadí kontrastují s rozmanitými geometrickými vzory, které jsou na nich natištěny. Barevné kombinace ukazují Melaniin skvělý cit pro barvy.


Melanie často posouvá hranice svých možností, což – jak si umíme přestavit – není snadné, ale její tvorbě to rozhodně svědčí. Skvělých a překvapivých výsledků často dosáhneme právě tím, že se vydáme po méně probádaných cestách. V Melaniině případě to znamená, že dokázala zvládnout nové médium, přičemž zůstala věrná svému stylu. Cesta je často stejně důležitá, prospěšná a zábavná, jako výsledky samotné. Podívejte se na Melaniiny webové stránky a nechte se inspirovat dalšími příklady jejího úžasného umění.182 views
bottom of page