top of page

A CHANGE IS GOING TO COME


Changes are inevitable in our lives. Sometimes we bring them about on our own will, sometimes they are forced upon us by external circumstances. Some changes are welcomed, some are feared, and it mostly depends on our attitude. One thing is sure – nobody can avoid change and neither can artists.


We decided to find out how the current difficult situation has influenced the polymer clay community, that’s why we asked several polymer clay artists from all over the world to answer the same question, “How do you think the coronavirus pandemic will change your life, art and business?”  You can now read their answers in a series of posts here on the blog.


In the beginning we decided to talk to the people that are closest to us. Lucy Štruncová, the founding Editor-In-Chief of Polymer Week magazine shares her insights as an entrepreneur and artist.


“In some way I believe that all of this had to happen to us. As humans we lapsed to the super fast world where we were basically having no time for slowing down, going back to ourselves, appreciating our wonderful families and the simplest things around us, which, in the end, are the most important and beautiful.


Even though in many countries and for many of us it is a really bad situation, for some people a tragedy, it is also something we should definitely learn from. For me personally, in the first weeks when it all started, I was thinking a lot about all the business stuff and people around me. I was quite naive that it cannot affect anything that I do. In the end, quite the opposite. I lost two commissions as a photographer, people around me lost their jobs immediately, my mum had to close her business for several months and we all find ourselves locked down in our homes wearing a facemask when going out for grocery and all of this simply seems to be a bad dream.


But as coin has two sides, I have seen already so many beautiful projects, acts of support and ideas happening around us, which shows a huge determination to make things better and to help everywhere where it is possible. And it makes me simply happy. With all that time we got, the best thing to do seems to be going back to our tables, taking out some blocks of clay and expressing our feelings, ideas and hope through polymer clay.


As a true artist, Kathleen Dustin reflected the latest happenings in the world in polymer clay and created the Coronavirus Brooch. Of course, we were curious about the origin story of the piece.


“After seeing all the computer microscopic images of the virus in the media, I kept thinking how interesting and beautiful they looked,” she says, adding that the fact the virus is deadly to humanity doesn’t negate its beauty. She confided to us that some people found her brooch ugly after she published it on social media, but we agree with Kathleen when she says that addressing an issue, however difficult or unpopular it may seem, and opening it up to a discussion is one of the purposes of true art. And how did she answer our question?


“I’m not sure how my life, art, or business will change. At my age, 69, and with a chronic lung condition from past pneumonia, I would probably die if I become infected. So, that would change my life. Social distancing and isolation are not too hard for me right now because I’ve always spent a lot of time working in my studio anyway.


I am, however, actively thinking about how to express this major global historic event in some major piece of work – something I will likely never sell. I haven’t come up with a coherent idea yet, but I’m thinking more along the lines of how much we’ve all come together in this. (I’m participating in a project making face masks for our local hospitals right now.) And I’m afraid that I won’t have much business after this for quite a while. I had never intended to retire, but it may be forced upon me. I’ll always continue to make things, however.”


Another artist we addressed in order to find out how she views the current situation is Paola Mattioli, a polymer clay artist from Italy, one of the European countries that have been hit most severely by the coronavirus pandemic. This is what Paola’s has to say from the point of view of an Italian artist.


“This situation is truly incredible. I still don't understand if my life is going slowly now or whether it was perhaps going too fast before these events. Anyway, all this has forced us to stop and reflect, there is no doubt about this. If I wanted to give credit to this pandemic it would surely be to make everyone rediscover what the important things really are.

I hope that everything will resolve better, as soon as possible, and that everything will return as before, even better than before. All the teachings and reflections of these days, it will be very useful to us to appreciate everything more, indeed. In the meantime, I take advantage of this opportunity to dedicate myself even more on what I have always loved: Family, Friendship and Art.”The answers of all three respondents show us that changes, no matter how unwelcome or scary at first, can provide space for reflection, reconsideration and, of course, some inspiration for our artistic endeavours. We deeply care about the polymer clay community and we do realize that it might be very difficult for some of you. We also think that creativity can – and should – be promoted under any circumstances because it may be one of the best ways to de-stress and uplift our mood.


That’s why we have a challenge for you to help your creativity thrive. Send us your creations inspired by the current situation related to coronavirus pandemic to support@polymerweek.com. We will select and publish the most interesting works on our social media.-


Změny jsou nevyhnutelnou součástí našich životů. Někdy změnu vyvoláme dobrovolně my sami, někdy je nám vnucena okolnostmi. Některé změny jsou vítané, některých se bojíme, to asi nejvíc záleží na přístupu, který ke změnám zaujmeme. Jedna věc je jistá - změnám se nevyhne nikdo, ani umělci. Rozhodli jsme se zjistit, jak současná obtížná situace mění polymerovou komunitu, proto jsme požádali několik polymerových umělců z celého světa, aby odpověděli na stejnou otázku. Ta zněla: “Jak podle vás pandemie koronaviru změní váš život, umění a podnikání?”


Nejdříve jsme se rozhodli oslovit ty, ke kterým máme nejblíž. Lucy Štruncová, zakládající šéfredaktorka časopisu Polymer Week se s námi podělila o to, jak celou situaci vnímá jako podnikatelka i umělkyně.


“Věřím, že něco takového prostě muselo přijít. Lidstvo se uzavřelo do super rychlého světa, ve kterém v podstatě nemáme čas zpomalit, vrátit se k sobě, docenit svoje báječné rodiny a ty nejjednodušší věci okolo nás, které jsou v konečném důsledku nejdůležitější a nejkrásnější.


Přestože pro mnoho zemí a pro mnoho z nás je situace opravdu zlá, a pro některé lidi je to přímo tragédie, je to také něco, z čeho se rozhodně můžeme poučit. Já osobně jsem v prvních týdnech po propuknutí pandemie myslela na mnoho firem a lidí okolo sebe. Byla jsem velmi naivní, když jsem se domnívala, že to nemůže ovlivnit nic z toho, co dělám. Nakonec je tomu přesně naopak. Přišla jsem o dvě fotografické zakázky, někteří z lidí kolem mě přišli o práci okamžitě, moje mamka musela na několik měsíců zavřít svůj podnik a všichni jsme zavření doma, když jdeme ven nakoupit, musíme nosit masky a celé to připomíná nějaký zlý sen.


Ale protože mince má dvě strany, už jsem kolem sebe viděla mnoho krásných projektů, projevů podpory a myšlenek, které ukazují obrovské odhodlání věci zlepšit a pomoci všude, kde je to možné. A to mě dělá šťastnou. Se vším tím časem, který teď máme, se mi zdá nejlepší sednout si ke stolu, vytáhnout pár kostiček hmoty a skrz hmotu vyjádřit naše pocity, myšlenky a naděje.”


Jako opravdová umělkyně zachytila Kathleen Dustin dění posledních týdnů ve světě v polymeru a vytvořila Koronavirovou brož. Samozřejmě jsme chtěli znát příběh jejího vzniku.


“Poté, co jsem v médiích viděla všechny ty obrázky viru pod elektronovým mikroskopem, pořád jsem si říkala, jak je virus vlastně hezký,” říká a dodává, že bychom viru neměli upírat jeho krásu přesto, že má pro lidi smrtelné následky. Svěřila se nám, že poté, co zveřejnila obrázky virem inspirované brože na sociálních sítích, se brož některým lidem zdála škaredá. My nicméně souhlasíme s Kathleen, když říká, že věnovat se různým tématům a otevírat diskuzi o nich, bez ohledu na to, jak obtížná nebo nepopulární mohou být, je jedním z úkolů umění. A jak odpověděla na naši otázku?


“Nejsem si jistá, jak se můj život, umění nebo podnikání změní. Ve svém věku, je mi 69 let, a s chronickými plicními problémy v důsledku prodělaného zápalu plic bych pravděpodobně zemřela, kdybych se virem nakazila. To by tedy jistě můj život změnilo. Sociální izolace a udržování odstupu od ostatních teď pro mě nejsou zas tak moc těžké, protože jsem stejně vždycky trávila hodně času sama v ateliéru. Hodně ale přemýšlím o tom, že tuto globálně historickou událost zpracuji do nějakého monumentálního díla - do něčeho, co asi nikdy neprodám. Zatím nemám žádnou konkrétní představu, ale mělo by to odrážet to, jak nás tohle všechno spojilo (zrovna teď se podílím na projektu šití masek pro naše místní nemocnice).


Obávám se, že obchody asi ještě nějakou dobu poté moc nepůjdou. Nikdy jsem nechtěla jít do důchodu, ale zdá se, že možná budu muset. Tvořit však budu vždycky.”


Další umělkyní, kterou jsme oslovili, abychom zjistili, jak vnímá celou situaci je Paola Mattioli, polymerová umělkyně z Itálie, jedné z evropských zemí, které byly pandemií koronaviru nejhůře zasaženy. Paola z pozice italské umělkyně vidí věci takto.


“Celá tato situace je neuvěřitelná. Pořád ještě nevím, jestli teď život běží tak pomalu nebo jestli předtím běžel tak rychle. Tohle všechno nás každopádně donutilo zastavit se a zamyslet se, o tom není pochyb. Kdybych měla pandemii připsat jednu dobrou věc, určitě by to byl fakt, že nás přiměla přehodnotit, co je pro nás opravdu důležité.


Doufám, že se všechno co nejdříve obrátí k lepšímu a věci budou zase jako dřív, a dokonce lepší než dřív. Všechny lekce a přemítání těchto dnů budou užitečné v tom, že si věcí okolo nás budeme umět lépe vážit. Já zatím využiji této příležitosti k tomu, abych se mohla věnovat tomu, co jsem měla vždy nejraději: rodině, přátelství a tvorbě.”


Odpovědi všech tří dotázaných nám ukazují, že změny, jakkoli jsou nejprve nevítané nebo děsivé, nám mohou dát prostor k zamyšlení, přehodnocení a samozřejmě i nějakou inspiraci k našim uměleckým počinům. Moc nám záleží na lidech v polymerové komunitě a uvědomujeme si, že pro některé z vás to může být opravdu hodně těžké. Také si myslíme, že kreativita může - dokonce by měla - být podporovaná za všech okolností, protože tvoření může být jedním z nejlepších způsobů, jak se zbavit stresu a zlepšit si náladu.


Proto jsme se rozhodli, že pro vás připravíme výzvu, abychom vaši kreativitu podpořili. Na email support@polymerweek.com nám můžete posílat fotky vašich výtvorů inspirovaných současnou situací kolem pandemie. Rádi vybereme ty nejzajímavější výrobky a představíme je na našich sociálních sítích.173 views