THROUGH THE FOREST


The jewellery of Maria Mishagina makes you think about a lush, fragrant forest in high summer. Her berries and leaves are so realistic that it’s actually hard not to mistake them for the real things. Apart from her nature-inspired jewellery, Maria creates polymer and mixed-media pieces that show off her great sense of colour.


The Russian artist first encountered polymer clay in 2008. She says that in the beginning she was very impressed by the extruder technique. After some time of experimenting and trying different styles, she finally chose the botanical direction. It might have something to do with her educational background – she studied biology.


She has been keen on nature watching since her childhood and now she tries to convey natural beauty in her art. Maria considers polymer clay to be a very good material for that purpose, since it’s versatile and diverse. Moreover, she confesses that working with polymer clay is a kind of meditation for her, it relaxes and settles her mind. Maybe you want to follow her example, take a piece of clay and start relaxing…


-


Při pohledu na tvorbu Marie Mishaginy se vám vybaví svěží, voňavý les na vrcholu léta. Její ovoce a listy jsou tak realistické, že je těžké nesplést si je s opravdovými. Kromě šperků inspirovaných přírodou tvoří také polymerové a mixed media šperky, které dají vyniknout Mariině výbornému citu pro barvy.


Ruská umělkyně se poprvé setkala s polymerovou hmotou v roce 2008. Říká, že na začátku ji nejvíce ohromila technika práce s extrudérem. Po určité době, kterou strávila experimentováním a zkoušením různých stylů, se nakonec rozhodla zpracovávat hlavně témata ze světa flóry. Možná to nějak souvisí s jejím vzděláním – studovala totiž biologii. Od dětství byla nadšenou pozorovatelkou života v přírodě a dnes se snaží krásy přírody ztvárňovat ve svém umění.


Maria považuje polymer za mimořádně vhodný k tomuto účelu, protože je všestranný a velmi různorodý. Navíc se nám svěřila, že práce s polymerovou hmotou je pro ni i meditací, pomáhá jí uvolnit se a uklidňuje její mysl. Možná máte chuť následovat jejího příkladu, vzít si do ruky kousek hmoty a začít relaxovat...166 views