SILENT OBSERVERSArtists have different motivations to create. For Ekaterina Krus, the main reason was the need to escape the everyday boredom of the real world. Since early childhood, she started spending time in a world of her own. In a realm full of vampires, fictional houses with secret passages and magical potions. She has always loved fairy tale books and movies and supernatural beings. Ekaterina started crafting as a hobby in 2009. After a while she discovered polymer clay and realized that – due to its properties – it’s a perfect material to make anything she wishes, on any subject and in any style.


After much experimentation, she realized that most of all she would like to make jewellery inspired by magic, witches and fairy tales. She says she still hasn't found her own distinctive style and she keeps searching for it. In 2014, the artist came up with her brand name Medusa Vorona, which is a combination of the Greek mythical creature Medusa and the Russian word for crow. Ekaterina explains that her her nickname represents a powerful dark witch who will not let anyone hurt her. The brand’s philosophy manifests in the moths, dragonflies, bats, pumpkins, fly agarics and other creatures that Ekaterina skilfully sculpts. She often adds big eyes to these creatures in different places, thus turning them into a kind of silent observers.

Each of her creations has a story and Ekaterina sometimes writes these stories out in full so that the new owners of her pieces can read them. We love not only her sculpting skills, but the whole concept of her fantasy world and all the creatures inhabiting it. Take a little stroll in Ekaterina’s magical realm, but be careful – Ekaterina’s art might put a spell on you.


-


Umělci jsou k tvorbě motivováni různými důvody. Pro Ekaterinu Krus je tvorba reakcí na každodenní nudu reálného světa, které se snaží uniknout. Od útlého dětství začala trávit čas ve svém vlastním světě. V říši plné upírů, magických elixírů a fiktivních domů s tajnými průchody. Vždy milovala pohádkové knížky, filmy a nadpřirozené bytosti.


Ekaterina začala tvořit pro radost v roce 2009. Po chvíli objevila polymerovou hmotu a uvědomila si, že díky svým vlastnostem je to dokonalý materiál, ze kterého lze vytvořit cokoli si přeje, na jakékoli téma a v libovolném stylu. Po dlouhém experimentování jí došlo, že ze všeho nejraději chce tvořit šperky inspirované kouzly, čarodějnicemi a pohádkami. Říká, že se jí stále nepodařilo najít vlastní výrazný styl a stále ho hledá.


V roce 2014 přišla umělkyně s vlastní značkou Medusa Vorona, která je kombinací starořecké mytické postavy Medusy a ruského slova označujícího vránu. Ekaterina vysvětluje, že její přezdívka reprezentuje mocnou temnou čarodějnici, která nikoho nenechá, aby jí ublížil. Filozofie značky se promítá do můr, vážek, netopírů, dýní, muchomůrek a dalších stvoření, které Ekaterina dovedně modeluje. Často na různá místa na svých výtvorech umísťuje oči a mění je tak v jakési tiché pozorovatele.

Každý z jejích šperků má svůj příběh a Ekaterina některé z nich sepisuje, aby si je mohli noví majitelé její tvorby přečíst. Moc se nám líbí nejen její modelovací dovednosti, ale také celý koncept jejího fantastického světa a bytostí, které jej obývají. Vydejte se na malou procházku do Ekaterininy magické říše, ale dejte si pozor – její umění by vás mohlo začarovat.


120 views