top of page

IMAGINE DRAGONSThe little dragons we would like to show you today are no doubt very realistic. It’s easy to imagine you catch sight of them, wallowing in the sun, during a walk in the countryside. Some of them are just as big as a digit of your finger, other’s are just the right size to comfortably nest in the palm of your hand. All of them are really cute and their eyes shine with curiosity.


Their maker, the Russian artist Victoria Kosse, started working with polymer clay six years ago. There was no period of searching for her – the very fist creation she sculpted with the material was a cute scaly dragon.


She says that the idea to make dragons was always in her head, she was only looking for the right means of expression. Polymer clay turned out to be the right material.


After all the years, she still hasn’t changed the subject. Although Victoria gets occasionally distracted by making other creatures, she still sculpts mostly dragons, the only thing that slightly varies is the style. There are variations in colours, facial expression or posture. Sometimes her dragons are winged, sometimes they have horns or look more like lizards.


Victoria’s approach is a good example of how we can use and enhance our creativity by repeatedly exploring a single topic. Check out her Instagram account to find out how many species of dragons she has already created.


-


Malí dráčci, které vám chceme dnes ukázat, vypadají bezpochyby velmi realisticky. Je snadné si představit, že je při procházce přírodou zahlédnete, jak se vyhřívají na sluníčku. Někteří jsou velcí jen jako článek prstu, jiní mají tu správnou velikost, aby vám pohodlně zahnízdili v dlani. Všichni jsou však roztomilí a jejich očka září zvědavostí.


Jejich autorka, ruská umělkyně Victoria Kosse, začala s polymerovou hmotou pracovat před šesti lety. A neprošla si žádným obdobím hledání – úplně první věc, kterou z polymeru vymodelovala, byl roztomilý šupinatý drak. Říká, že nápad tvořit draky měla v hlavě odjakživa, pouze hledala ten správný výrazový prostředek. Ukázalo se, že polymer je pro její účely dokonalým materiálem.


Ani po všech těch letech Victoria nezměnila námět svojí tvorby. Přestože se občas nechá zlákat k tvorbě něčeho jiného, stále tvoří převážně draky – jediná věc, která se mírně mění, je její styl. Najdeme zde mnoho barevných variací, různých výrazů a poloh. Někdy jsou Victoriini dráčci okřídlení, jindy mají rohy, nebo vypadají víc jako ještěrky.


Victoriin přístup je dobrým příkladem toho, jak můžeme poznávat a podporovat svou kreativitu pomocí opakovaného zpracovávání jednoho tématu. Podívejte se na její stránky a dozvíte se, kolik různých druhů draků už vytvořila.600 views

Related Posts

See All