BULL’S-EYE REINVENTED


We often hear polymer clay artists wonder whether it’s still possible to come up with something new, a groundbreaking technique or project. The accomplished artist and art educator Debbie Jackson has a truly innovative approach to art. This is best shown in the way she took a well-known, basic technique and made the most of it in a way that is nothing but inspiring.


For most of us, bull’s-eye cane was one of the first techniques to try when we first touched polymer clay. Debbie used the cane slices in mostly monochromatic palettes to create an incredible number of different variations.


Her earrings or bugs once again nicely illustrate the fact that limited means don’t equal limited design options. Actually, it’s often the other way round. Except her creativity, Debbie’s pieces also give away one of her major sources of inspiration – Africa. If you check out her artwork, the ethnic feel is undeniable and she is also good at translating other media, such as fabric, into polymer clay. The jewellery made with her shibori technique in polymer (shibori is a Japanese fabric dyeing technique) looks like the real thing.


The American artist has a unique way of interpreting whatever inspires her in her art, using a wide range of techniques and materials. She skillfully employs shapes, forms, patterns and colours to express her view of the world and we listen with our eyes wide open. If you want to enjoy some of her great artwork, head to Debbie’s social media.


-


Často slýcháme polymerové umělce přemítat o tom, zda-li je vůbec ještě možné přijít v polymeru s něčím novým, nějakou převratnou technikou nebo projektem. Vynikající umělkyně a lektorka Debbie Jackson má opravdu inovativní přístup k tvorbě. Nejlépe je to vidět na způsobu, jakým uchopila dobře známou základní techniku a využila ji tak, že nás to skutečně inspirovalo.


Pro mnoho z nás bylo „býčí oko“ (rulička s jednobarevným středem a obrubou v barvě jiné) první technikou, kterou jsme zkoušeli při setkání s polymerovou hmotou. Debbie použila plátky těchto ruliček v převážně monochromatické barevnosti k tomu, aby vytvořila neuvěřitelné množství variant. Její náušnice nebo brouci nám znovu hezky ukazují, že omezené prostředky se automaticky nerovnají omezeným možnostem. Ve skutečnosti je tomu často právě naopak.


Kromě kreativity nám její šperky prozrazují také Debbiin nejčastější zdroj inspirace, kterým je Afrika. Pokud si prostudujete její tvorbu, zjistíte, že etnický vliv je zde zcela nepopiratelný. Kromě toho je Debbie také velmi dobrá v převádění technik z jiných médií, například z textilu, do polymeru. Šperky, které vytvořila svou technikou shibori (tradiční japonská technika barvení látek) jsou velmi věrné svému předobrazu.


Tato americká umělkyně osobitě ztvárňuje vše, co ji inspiruje, a používá k tomu širokou škálu technik a různých materiálů. Umně využívá tvarů, forem, vzorů a barev k tomu, aby vyjádřila svoje vidění světa, a my posloucháme s očima doširoka otevřenýma. Pokud si chcete užít Debbiinu úžasnou tvorbu, zamiřte na její sociální sítě.676 views